2min

Tags in dit artikel

, ,

OpenAI zou een doorbraak hebben gehad in het onderzoek naar krachtige AI. Vorige week ontdekte de raad van bestuur deze doorbraak via een brief van enkele werknemers. De brief zou een puzzelstuk zijn geweest in de reden van het ontslag van Sam Altman afgelopen weekend.

De crisis bij OpenAI lijkt met de terugkeer van Sam Altman als CEO van het bedrijf en wijzigingen in de raad van bestuur, weer achter de rug. De onduidelijkheden rondom de reden van het ontslag van Altman, laten de crisis echter niet rusten.

‘AI met gevaar voor de mensheid’

Een deel van het verhaal vertellen twee personen die betrokken zijn bij het handelen van OpenAI aan Reuters. Zij getuigen dat een belangrijke doorbaak rondom krachtige AI zou zijn verzwegen voor de raad van bestuur. Het gaat om technologie die zo krachtig is dat het een bedreiging kan vormen voor de mensheid, volgens de bronnen. Bij AI-experten is er overigens geen overeenstemming dat AGI werkelijk een groot gevaar zal vormen.

Hoewel het beestje niet bij de naam wordt genoemd, sprak Altman in een recent interview nog over zijn ambitie om artificial general intelligence (AGI) te ontwikkelen. Deze technologie moet hetzelfde intelligentieniveau hebben als mensen. Altman zei in het interview dat de ontwikkeling niet mogelijk was zonder extra kapitaal, maar de getuigenissen zouden erop kunnen wijzen dat OpenAI al verder stond dan werd toegegeven.

OpenAI zou het bestaan van het project kort hebben bevestigd in intern e-mailverkeer en het de naam Q* hebben gegeven. Enkele personeelsleden van de AI-ontwikkelaar zijn er eveneens van overtuigd dat Q* met AGI te maken heeft.

Lees ook: OpenAI ambieert creatie van software zo slim als mensen: wat is AGI?