1 min

Tags in dit artikel

, , ,

De Amsterdamse proeftuin voor ICT, Cyburg, gaat geld geven aan initiatieven waarmee ICT wordt gebruikt om de zorg in de hoofdstad te verbeteren. Zowel bedrijven als particulieren mogen plannen indienen om voor subsidie in aanmerking te komen. De termijn van inzending sluit op 1 maart aanstaande.

Het geld wordt uitgekeerd door het Fonds Lokale Initiatieven, dat ressorteert onder de overkoepelende stichting Cyburg. Dit fonds maakt elk kwartaal een keuze voor een bepaald onderwerp dat in relatie met ICT in de schijnwerpers zal worden gezet. Het Fonds heeft overigens een beperkte levensduur van een jaar.

Om voor geld in aanmerking te komen, moet een idee wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het ICT-initiatieven bevatten die een bijdrage leveren aan de zorg in (een deel van) Amsterdam. Daarnaast moeten de projecten kunnen rekenen op draagvlak in de buurt of bij de beoogde doelgroep. En de plannen moeten nieuw zijn, ze moeten gaan over innovatieve projecten die nog niet eerder op de voorgestelde wijze of met de genoemde technologie zijn uitgevoerd.