1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Volgens Nederland~ICT is het aantal personen in de ICT-sector dat door ziekte uitvalt of in de WAO terecht komt, in 2002 sterk is afgenomen. Een belangrijk deel van het ziekteverzuim in de ICT-sector wordt toegeschreven aan RSI-klachten. In veel ICT-bedrijven wordt volgens de brancheorganisatie aantoonbaar veel gedaan aan de preventie en vermindering van RSI. Om deze dalende lijn vast te houden presenteerde Nederland~ICT vrijdag de RSI Toolkit waarmee ICT-bedrijven worden ondersteund in hun RSI-preventie.

In de afgelopen jaren heeft Nederland~ICT met vakbonden en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overleg gevoerd over een gezamenlijk arbo-convenant. Het terugdringen en voorkomen van RSI vormt daar een belangrijk onderdeel van. De brancheorganisatie frustreerde de totstandkoming van het convenant. Het overleg is daarop onlangs door staatssecretaris Rutte stopgezet.