Monsterboard.nl is wederom de bekendste en meest favoriete carrièresite van Nederland. Dat blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken van Heliview en TNS NIPO, die zij de afgelopen maanden uitvoerden onder werkgevers en werknemers in Nederland. Monsterboard.nl blijft daarmee de absolute marktleider op het gebied van online recruitment op de Nederlandse markt. De spontane bekendheid en top-of-mind bekendheid van Monsterboard.nl onder werknemers ligt tweemaal zo hoog als bij andere vacaturesites. Voor de bekendheid en het gebruik bij werkgevers geldt dat Monsterboard.nl verder afstand heeft genomen van zijn directe concurrenten.

In juni 2004 voerde marktonderzoekbureau Heliview voor de tiende keer het Webwervingsonderzoek uit. In dit onderzoek wordt de houding van het Nederlands bedrijfsleven gemeten ten aanzien van het werven van personeel via internet. Hieruit blijkt dat de afstand tot de gedrukte media kleiner is geworden en dat werkgevers vaker vacaturesites inzetten. Daar komt nog bij dat één op de vijf bedrijven aangeeft er zelfs geen probleem mee te hebben als de gedrukte media zouden verdwijnen.

Voor het gebruik van vacaturesites zeggen ondernemingen de voorkeur te geven aan Monsterboard.nl, op afstand gevolgd door Werk.nl – de website van het CWI. Momenteel wordt Monsterboard.nl door 28% van de bedrijven die vacaturesites inzetten gebruikt, een stijging ten opzichte van vorig jaar met 60%. Monsterboard.nl wordt hiermee vaker gebruikt dan De Nationale Vacaturebank (18%) en Intermediair (8%). Alleen de website van het CWI wordt met 35% meer ingezet.

Monsterboard.nl is eveneens de bekendste vacaturesites onder de recruiters. Op de vraag welke vacaturesites men kent wordt Monsterboard.nl het vaakst als eerste genoemd. In dit zogeheten top-of-mind onderzoek scoort Monsterboard.nl met 11% twee maal zo hoog als Werk.nl (6%) en Jobtrack.nl (4%). In de totale spontane naamsbekendheid scoort Monsterboard.nl ook het hoogste met 17%. De Nationale Vacaturebank (10%) en Werk.nl (9%) volgen als nummer twee en drie. Uit de totale geholpen naamsbekendheid blijkt 69% van alle ondervraagde bedrijven Monsterboard.nl te kennen. Dit is zelfs 85% onder bedrijven met 20 medewerkers of meer.