‘Eén op de drie Nederlanders beschikt niet over juiste digitale vaardigheden’

‘Eén op de drie Nederlanders beschikt niet over juiste digitale vaardigheden’

Eén op de drie werkende Nederlanders zegt niet over de juiste digitale kennis en vaardigheden te beschikken om in de toekomst succesvol hun werk te kunnen doen. Dit ondanks dat meer dan 81 procent van mening is dat digitale vaardigheden onontbeerlijk zijn voor hun werk. Dat concludeert Salesforce op basis van onderzoek in de Benelux.

Kennis van digitale vaardigheden is steeds belangrijker voor het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden. Toch kijken Nederlandse werknemers daarbij vooral naar hun werkgever als het gaat om passende opleidingen en cursussen. Salesforce ziet het bedrijfsleven, met name de technologiebedrijven, als verantwoordelijke om werknemers gedurende hun gehele carrière de mogelijkheden te bieden om bij te leren.

Digitale vaardigheden

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert snel. De overheid is mede daarom gestart met de campagne ‘Een leven lang leren’, waarin het Nederlanders stimuleert zich te blijven verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt in het bijzonder ook voor digitale vaardigheden, zo blijkt uit het onderzoek van Salesforce. Bijna 20 procent van de Nederlandse werknemers is van mening nu niet over de juiste techvaardigheden te beschikken om hun huidige functie goed uit te kunnen voeren. In België heerst dit gevoel nog meer (32 procent). Bijna 70 procent van de Nederlandse respondenten geeft daarnaast aan over vijf jaar over onvoldoende digitale skills te beschikken om hun huidige functie ook dan nog goed te kunnen vervullen. Bijscholing wordt dan ook door meer dan de helft (64 procent) noodzakelijk geacht. De uitkomsten van dit onderzoek waarin de wens en noodzaak van bijscholing duidelijk wordt, sluiten goed aan bij het initiatief van het kabinet.

Naast de overheid zet ook Nederland ICT zich in om ‘een leven lang leren’ te promoten en werkt aan de versterking van het kennisniveau van Nederlandse medewerkers. “Het is van groot belang dat we onze kennis blijven bijspijkeren om internationaal een rol van betekenis te kunnen blijven spelen en – belangrijker nog – om ervoor te zorgen dat mensen met plezier en ambitie hun werk kunnen blijven doen”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.

Werkgever betrekken

Het is belangrijk om vooral de werkgever te betrekken. Ruim 81 procent van de Nederlanders legt de verantwoordelijkheid voor opleidingen en bijscholing bij zijn werkgever. Ook zijn ze positief over de mogelijkheden die werkgevers vandaag al bieden. Als het gaat om de motivatie voor bijscholing, geeft zeker 66 procent van de Nederlanders aan dit te willen om up-to-date te blijven en om de kans om overbodig te worden in hun huidige functie te reduceren. Met name de digitale vaardigheden die expertise vereisen van CRM-systemen, interne tools of hoe gebruik te maken van kunstmatige intelligentie, zijn daarbij populair (65 procent).

Het onderzoek is in maart 2018 in opdracht van Salesforce uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch onder 2.028 werkende mensen in de Benelux: 1.008 respondenten uit Nederland en 1.020 respondenten uit België namen deel.