2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Het open-source project Istio is klaar voor bredere adoptie. Hoofdontwikkelaars Google, IBM en Red Hat maken namelijk bekend dat versie 1.0 verschijnt. Istio dient als een “service mesh” waarmee ontwikkelaars een van leverancier onafhankelijke manier krijgen om meerdere microservices te verbinden, beveiligen en beheren.

Enterprises beschikken over steeds meer microservices, waardoor het beheren van de diensten belangrijker wordt. Door services en applicaties in kleinere delen te splitsen, wordt het ontwikkelproces flexibeler. Het beheer van zoveel verschillende microservices ie echter niet eenvoudig.

Toepassing

Istio biedt uitkomst voor bedrijven, zodat zij de operationele mechanismes voor het ondersteunen van een microservices-gebaseerde applicatie niet direct in de code hoeven in te bouwen. In plaats daarvan levert het de mogelijkheid een verbindende laag op te zetten tussen de individuele modules die hetzelfde doel hebben, waarbij geen grote aanpassingen nodig zijn.

Red Hat vult hier op aan dat een service mesh gezien kan worden als een toegevoegde applicatielaag, die alle componenten van een applicatie aan elkaar lijmt. Door het gebruik van proxy servers die worden beheerd door een control plane, maakt de service mesh verschillende onderdelen mogelijk. Daarbij valt te denken aan het opsporen van applicaties en het beheer van applicatieverzoeken via verkeersmanagement.

Versie 1.0 en ondersteuning

In versie 1.0 richt men zich vooral op het verbeteren van schaalbaarheid en complexiteitsbeheer, zonder in te leveren op security. De release voorziet organisaties in de mogelijkheid om zicht te krijgen op wat er gebeurt binnen microservices die ingezet worden met behulp van de cloud, zelfs in het geval van complexe en grote architecturen.

Veel grote cloud-spelers ondersteunen nu Istio. IBM ondersteunt het bijvoorbeeld op zijn Kubernetes Service, terwijl Google een beheerde Istio-dienst aangekondigd heeft voor zijn Google Cloud-gebruikers. Voorlopig ontbreken Microsoft en Amazon echter in het rijtje.