Google Cloud breidt zijn aanbod voor de financiële dienstverlening uit met de komst van Datashare. Hiermee kunnen bedrijven uit dit marktsegment makkelijker hun verzamelde data gebruiken voor het nemen van investeringsbeslissingen.

De grote public cloudplatforms zijn druk bezig met het aanboren van nieuwe markten door oplossingen en toepassingen te verzinnen voor verschillende marktsegmenten. Al eerder signaleerden we bij Techzine dat -in dit geval Google Cloud- de industriële markt veel aandacht geeft.

Introductie Google Datashare

De techgigant gaat nu ook zijn pijlen op de financiële sector richten. Met de introductie van Datashare wil de techgigant bedrijven uit deze sector, voor zover zij dit nog niet deden, nog meer gaan helpen om met behulp van data tot zakelijke beslissingen te komen.

Google Datashare richt zich vooral op het gebruik van data voor het uitvoeren van investeringsstrategieën van financiële ondernemingen. Denk hierbij aan het gebruik van beursdata voor het berekenen van prijsfluctuaties, nieuws over fusies en overnames en onderzoeksrapporten. Vaak betrekken financiële ondernemingen deze informatie van derde partijen en het zijn juist deze leveranciers waarop de tool zich richt.

Met Google Datashare kunnen leveranciers van financieel interessante informatie deze makkelijker naar hun klanten, zoals banken, distribueren. Hierbij spelen zij dan in op twee trends die Google Cloud signaleert. Ten eerste dat financiële bedrijven steeds meer alternatieve datasets willen hebben over investeringsmogelijkheden. Ten tweede dat zij deze informatie steeds meer vanuit een cloudomgeving willen halen.

Verzameling van tooling

Google Datashare is concreet een verzameling van andere cloudgebaseerde diensten van de techgigant die klanten kunnen aanwenden voor het verzamelen en delen van financiële informatie. Leveranciers van financiële informatie kunnen hun data sets delen en verkopen via de Google Cloud Marketplace. Eindgebruikers van deze data kunnen deze weer bekijken en analyseren via Google Cloud Pub/Sub- en Google Cloud Big Query-tools.

Google Cloud Pub/Sub is een beheerde dienst voor het in near realtime distribueren van informatie tussen systemen. Hierdoor kan op hoge snelheid financiële informatie als updates van aandelenkoersen worden gedistribueerd. Daarnaast ondersteunt de dienst ‘exactly-once’ processing. Dit garandeert eindgebruikers dat bepaalde updates geheel geautomatiseerd niet steeds opnieuw worden afgeleverd. Dit helpt vooral bij snel veranderende aandelenkoersen.

Daarnaast zijn leveranciers van financiële data met Datashare ook in staat historische financiële informatie te leveren. Deze data kunnen klanten dan zelf analyseren met onder andere Google Big Query. Verder is de oplossing ook zeer interessant voor investeerders. Met de tool kunnen zij makkelijker alle benodigde informatie verzamelen en analyseren om hun beslissingen te nemen, aldus de techgigant.

Niet uniek

De Google Datashare-oplossing voor de financiële sector is trouwens niet uniek. De techgigant biedt al een vergelijkbare oplossing voor de gezondheidszorg. Met Google Healthcare API kunnen eenvoudiger patiëntengegevens tussen twee systemen worden overgebracht. Ook maakt de API het mogelijk om patiëntendata makkelijker in applicaties te laden voor analyse of het gebruik van machine learning.

Ook AWS heeft een vergelijkbare dienst voor de financiële sector, zo meldden we eerder deze maand.

Tip: Google breidt beschikbaarheid van cloud healthcare api uit