Pure Storage en AWS willen het klanten, via een driejarige gezamenlijke investering, makkelijker maken hun Kubernetes-omgevingen te beheren. Het Portworx-platform moet het eenvoudiger maken containers op Amazon EKS te draaien en de data te beheren.

Met behulp van het Portworx-platform van Pure Storage kunnen bedrijven een pool storagecapaciteit aanmaken, die automatisch schaalt op basis van de vereisten van een applicaties. Daarnaast maakt het platform het mogelijk bestanden over verschillende cloudgebaseerde datacenters te distribueren. Hiermee wordt uitval voorkomen.

Voor Kubernetes geeft het platform van Pure Storage meer functionaliteit voor het beheer van de informatie uit hun workloads. Normaal zorgt het container-orkestratieplatform slechts voor een beperkt aantal databeheermogelijkheden dan applicaties daadwerkelijk nodig hebben. Portworx vult de functionaliteit dus aan.

Nauwere samenwerking

De aangekondigde samenwerking bouwt de bestaande samenwerking tussen Pure Storage en AWS uit. De partijen gaan nu samen oplossingen en programma’s ontwikkelen waarmee klanten hun werkzaamheden beter kunnen uitvoeren. Vooral wanneer zij containers op het Amazon EKS-platform draaien.

Klanten krijgen nu onder meer de beschikking over functionaliteit als peristent storage, dataprotectie, disaster recovery, datasecurity, functionaliteit voor cross-region en hybrid datamigraties en geautomatiseerd capaciteitsbeheer. Hiervoor worden de Portworx Enterprise- en PX-Backup-oplossingen voor AWS-klanten ingezet.

Early access voor Portworx Backup as-a-Service

Verder maakt Pure Storage bekend dat klanten ook een vroege toegang krijgen tot de nieuwe Portworx Backup as-a-Service (BaaS)-dienst op AWS. Deze dienst is een dataprotectie-tool voor het versnellen van hersteldoelen voor data en applicaties.

Daarnaast moet de tool helpen bij het versnellen en versimpelen van het veiligstellen van op Kubernetes gebaseerde applicaties. In de nabije toekomst zullen meer as-a-service-tools- en -diensten via het Portworx-platform van Pure Storage voor AWS beschikbaar komen.