3min

Tags in dit artikel

, , , ,

Google heeft zijn AI-converstatiedienst Bard geïntroduceerd. Deze lichtgewichtversie van het eigen LaMDA AI-model moet de concurrentie aangaan met het recent geintroduceerde ChatGPT. Google Search krijgt binnenkort ook geïntegreerde AI-functionaliteit.

Met de introductie van zijn eigen AI-conversatiedienst of chatbot opent Google de aanval op het zeer populaire ChatGPT van OpenAI. Het antwoord van de techgigant op deze snel populair geworden AI-tool hing al enige tijd in de lucht.

De nu aangekondigde AI-conversatiedienst is volgens Google gebaseerd op eigen AI-modellen en in het bijzonder het LaMDA-model. Bard zoekt het antwoord op gestelde vragen, hiervoor wordt het internet geraadpleegd en gebruik gemaakt van LaMDA AI en middels het natural language processing wordt hier vervolgens een antwoord opgegeven.

Op deze manier genereert de dienst nieuwe antwoorden met de hoogste kwaliteit, zo stelt Google CEO Sundar Pichai in zijn aankondigingspost. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk de werking en de ontdekkingen van de James Webb Telescope aan een negen jaar oud kind uit te leggen.

Private preview

De AI-conversatiedienst is vooralsnog enkel aan zogenoemde ‘vertrouwde’ testpersonen aangeboden. Een zogenaamde private preview. Wie deze testpersonen precies zijn, meestal grote organisaties, is niet bekend. Daarnaast wordt in eerste instantie alleen de lichtgewichtversie van LaMDA voor de tool gebruikt. Dit zorgt ervoor dat zoekopdrachten minder rekenkracht gebruiken, zodat het opschalen om meer gebruikers te ondersteuen eenvoudiger is. Hierdoor kan Google straks meer feedback verzamelen om de AI-conversatiedienst te verbeteren.

Bovendien gaat Google de externe feedback combineren met de eigen interne testresultaten. Hiermee wil Google ervoor zorgen dat de antwoorden van Bard een hoge mate van betrouwbaarheid, veiligheid en ook kloppen met de werkelijkheid. Hiermee moet onder meer worden voorkomen dat vooroordelen en racistische opmerkingen in de resultaten verschijnen. Bard moet over enkele weken voor een groter publiek beschikbaar komen.

Integratie in Google Search

Naast de introductie van Bard kondigt Pinchai ook aan dat Google zijn verschillende AI-modellen, zoals LaMDA, maar ook PaLM, Imagen en MusicLM, in diverse andere eigen oplossingen gaat integreren. Hiermee wil de techgigant nieuwe manieren aanbieden om aan de slag te gaan met informatie, beelden, video en audio.

De eerste toepassing die deze AI-integratie krijgt, is Google Search. Binnenkort krijgt deze tool daarom niet nader genoemde AI-functionaliteit die complexe informatie en verschillende perspectieven destilleren naar makkelijk te begrijpen of verwerken formats. Hierdoor kunnen gebruikers sneller het grote geheel begrijpen en meer leren van het internet.

Beschikbaarheid Generative Language API

Last but not least kondigt Google aan dat het wil samenwerken met ontwikkelaars, creators en bedrijven om meer AI-oplossingen en -toepassingen te realiseren. Met deze tools moet het op termijn makkelijker worden applicaties met AI te bouwen.

Binnen deze samenwerking krijgen de genoemde groepen binnenkort toegang tot de Generative Language API, in eerste instantie ondersteund door LaMDA. Ondersteuning voor andere AI-modellen volgt in een later stadium.

Verder worden ook startups aangemoedigd AI-applicaties en -toepassingen te gaan ontwikkelen. Google Cloud stelt hiervoor de benodigde rekenkracht beschikbaar en wordt daarnaast samengewerkt middels partnerships met onder meer Cohere, C3.ai en Anthropic.

Tip: Google presenteert mogelijk deze week al met ChatGPT concurrent