3min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Uit een deze week gepubliceerd patentaanvraag van Apple blijkt dat het bedrijf de mogelijkheid onderzoekt om apparaten zoals de Mac, iPhone en Apple TV eenvoudiger met elkaar te laten synchroniseren.

Vereenvoudigen
Apple wil met een nieuwe technologie proberen om gebruikers meer flexibiliteit te bieden. Bij het synchroniseren van gegevens met meerdere apparaten zou het dan mogelijk moeten worden om aan te geven welke gegevens gesynchroniseerd moeten worden. Volgens Apple zijn de huidige mogelijkheden om te synchroniseren ‘onnodig ingewikkeld’. Het nieuwe systeem streeft daarom ook naar eenvoud en duidelijkheid.

Het systeem verschilt ook in een ander opzicht van de huidige systemen. Zo moet het niet alleen mogelijk zijn om aan te geven wat gesynchroniseerd moet worden, maar moet het ook in staat zijn om naast persoonlijke bestanden ook de inhoud van specifieke applicaties te synchroniseren. Dit zou volgens Apple gebruikers in staat stellen om de activiteiten waar men op dat moment mee bezig was voort te zetten op een ander apparaat.

Tijdrovend
"Hoewel een gebruiker toegang kan hebben tot twee elektronische apparaten die hetzelfde kunnen, betekent het delen van gegevens tussen deze apparaten vaak een tijdrovend proces bestaande uit meerdere stappen", beschrijft Apple in de aanvraag. Het door Apple beschreven systeem heeft de mogelijkheid om Safari-bookmarks, iTunes-content, Time Machine-backups, Keynote-presentaties en zelfs savefiles van videospelletjes te synchroniseren. Dit zou onder meer draadloos kunnen, zo blijkt uit het patent.

Een voorbeeld in de aanvraag beschrijft een gebruiker die achter zijn bureau in een document aan het werk is. Vervolgens moet hij naar een onverwachte vergadering. Hoewel de gebruiker volgens Apple mogelijk ook persoonlijke applicaties heeft draaien, zou hij alleen de werkgerelateerde content mee willen nemen. De voorkeuren zouden de gebruiker dan de mogelijkheid bieden om enkel die bestanden te ‘grijpen’ die aan werk gerelateerd zijn.

Mogelijkheden
Synchroniseren van bestanden kan plaatsvinden tussen een aantal verschillende typen hardware en ook op een draadloze manier tussen een iPhone en een iMac of tussen twee iPhones. In het 84 pagina’s tellende document beschrijft Apple een aantal mogelijke combinaties tussen twee en drie apparaten. Het systeem zou daarnaast ook het internet kunnen ‘delen’ door data in de ‘cloud’ (op een server) op te slaan en dit vervolgens doorsturen (pushen) naar verschillende apparaten.

De ‘versimpelde data-overdracht’, zoals Apple het nieuwe systeem noemt, zou daarnaast ook in staat zijn om zich automatisch aan te passen en de snelste verbinding die op dat moment beschikbaar is en zorgen voor beveiligingsmethoden. De software zou dan bijvoorbeeld kunnen kiezen of het wil verbinden middels het internet en daarbij encryptie wil gebruiken of dat het voor synchroniseren een specifieke omgeving (bijv. Bluetooth) nodig heeft. Daarnaast zou het ook een lijst bijhouden met ’toegestane’ apparaten waarmee gedeeld kan worden.

Cloud
Data op een server (in de ‘cloud’) opslaan zodat deze overal toegankelijk is, is een typische eigenschap van Web 2.0, waar ook Apple al geruime tijd mee bezig is. MobileMe (voorheen .Mac) is hiervan een goed Apple-voorbeeld. Hiermee kunnen persoonlijke gegevens zoals Safari-bookmarks, Adresboek-contacten, Agenda’s enzovoorts gesynchroniseerd worden tussen meerdere Macs en ook tussen Windows en Mac OS X. Recentelijk introduceerde Apple ook mogelijkheden om een iPhone op afstand te blokkeren.

Al deze activiteiten vereisen dan ook veel bandbreedte en opslagcapaciteit. Enige tijd geleden schreef ik op Techzine over de visie van Rich Miller, redacteur van Data Center Knowledge, om Apples nieuwe serverpark — wat toen in het nieuws speelde — in te zetten voor cloud-computing. Dit nieuwe patent werpt daarop een geheel nieuw licht en lijkt de argumenten van Miller kracht bij te zetten.

Het patent van Apples nieuwe systeem is ingediend op 30 september 2008, en zou de huidige mogelijkheden van de MobileMe-service fors kunnen uitbreiden. Al zou Apple het ook kunnen aanbieden als op zichzelf staande dienst. Overigens is het niet zo dat elk patent ook daadwerkelijk een nieuw product of nieuwe functionaliteit oplevert, maar gezien Apples nieuwe datacenter in aanbouw en de vraag van gebruikers naar mogelijkheden om synchroniseren en delen van bestanden te vereenvoudigen, lijkt het waarschijnlijk dat we hier nog meer over gaan horen.