2min

OpenAI heeft aangekondigd dat zijn chatbot ChatGPT weer informatie kan verzamelen van het internet. Gebruikers van de betaalde Plus- en Enterprise-diensten mogen nu al gebruik maken van deze feature.

De nieuwe mogelijkheid versterkt de concurrentiepositie van ChatGPT tegenover de soortgelijke chatbots van Microsoft (Bing Chat) en Google (Bard). Een saillant detail is dat Bing Chat op hetzelfde GPT-4-model draait als ChatGPT. Microsoft en OpenAI sloten een miljardendeal waarna eerstgenoemde bedrijf AI-functies heeft geïmplementeerd in talloze producten, waaronder Windows 11 en Microsoft 365-applicaties.

Oorspronkelijk kon ChatGPT het internet op, maar al gauw koos OpenAI ervoor om deze functionaliteit uit te schakelen. Men stelde dat dit nodig was om de integriteit van paywalls te beschermen: gebruikers zouden deze namelijk kunnen omzeilen met hulp van de chatbot.

Tip: Microsoft presenteert Windows 11 23H2 en komst Copilot

Geen weet van

De implementatie van ChatGPT Browsing lijkt op die van de concurrentie. Net als Bard en Bing Chat is voor de eindgebruiker te zien dat de chatbot eerst het web aan het surfen is voor informatie. Vervolgens komt een samengevat antwoord tevoorschijn, aangevuld met voetnoten en een link naar meer leesvoer.

Wat dat betreft wijkt de output van de chatbot wezenlijk af van de reguliere ChatGPT-antwoorden. Daarbij zijn er allereerst geen bronvermeldingen aanwezig, hoewel de LLM wel een relatief generieke uitleg kan geven over de data die het gebruikt heeft voor de gegeven output. Ook is de uitleg op basis van de bestaande dataset (die tot januari 2022 loopt) veelal uitgebreider en kunnen vervolgvragen leiden tot een verfijnde output van ChatGPT. Op X is te zien dat de Browsing-functie niet direct tot een vloeiende stroom van actuele informatie leidt. Wat dat betreft lijken Bard en Bing Chat dus beter toegespitst op het aanleveren van webresultaten.

Een screenshot van een sms-bericht op de website van Amazon.
Een voorbeeld van een Browsing-gedreven output van ChatGPT. Bron: OpenAI, X

Bestaand alternatief: plug-ins

OpenAI bood de Browsing-functie al langer aan in bètavorm voor selecte Plus-gebruikers. Eerder introduceerde het al ChatGPT-plug-ins, dat onder meer ondersteuning voor specifieke real-time informatie via andere platformen toestond. Alles van het plannen van reizen via Expedia en berekeningen opvragen via Wolfram werden erdoor mogelijk. ChatGPT kon dus al in verschillende vormen het internet raadplegen. Het is echter nog steeds niet zo dat OpenAI real-time bronnen heeft weten te integreren voorbij de status quo van Microsoft en Google. Wellicht is deze update daar een aanzet voor, maar uitsluitsel daarover zal nog even op zich laten wachten.

Hoe dan ook heeft OpenAI veel gesleuteld aan de populaire chatbot. Onlangs introduceerde het ondersteuning voor het omschrijven van afbeeldingen, naast gesproken in- en outputs om de omgang met ChatGPT een stapje menselijker te laten lijken en meer toegankelijkheid te verschaffen voor eindgebruikers.

Lees ook: ChatGPT ondersteunt voice chat en chatten over afbeeldingen