min

Tags in dit artikel

, ,

Het nieuwe project van Google X, genaamd Baseline Study, wil de gezonde mens in kaart brengen door genetische en moleculaire informatie van duizenden mensen te verzamelen. Dat meldt the Wall Street Journal naar aanleiding van gesprekken met Google-medewerkers en onderzoekers die bij het project zijn betrokken.

Het project dat zich nog in de startfase bevindt, wordt geleid door Andrew Conrad, een moleculair bioloog. In maart 2013 startte dr. Conrad bij de research afdeling van Google en stelde daar een team samen van 70 tot 100 medische experts.

Google wil met Baseline op veel grotere schaal data verzamelen dan tot op heden in medische onderzoeken is gedaan. De hoop is dat onderzoekers hierdoor levensbedreigende ziektes, zoals hart- en vaatziekten en kanker, eerder kunnen signaleren en medici de aandacht verleggen naar het voorkomen van deze ziektes in plaats van het behandelen wanneer de ziekte reeds aanwezig is.

Met dit project richt Google zich op de gezonde mens in plaats van de zieke. "Als we echt proactief te werk willen gaan, wat moeten we dan weten? Dan moeten we in kaart brengen hoe de ideale situatie eruit ziet", aldus Andrew Conrad.

Het project beperkt zich niet alleen tot specifieke ziektes, maar zal honderden monsters verzamelen met behulp van een breed scala aan nieuwe diagnostische instrumenten. Vervolgens zal Google in deze informatie op zoek gaan naar patronen, of "biomarkers". In tegenstelling tot de hedendaagse aanpak, waarbij wordt gekeken naar de biomarkers die ziektes bij een patiënt veroorzaken, wil Google herkennen welke biomarkers er bij een gezond mens ontbreken voordat hij/zij ziek wordt.

De informatie, die Baseline anoniem verzamelt, zal volgens Google uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van medische doeleinden. De data zal dus niet aan zorgverzekeraars worden doorgespeeld. Tevens is er, zoals bij alle medische onderzoeken, een onafhankelijke toezichthouder die Baseline controleert. Hierdoor is Google niet vrij om de gegevens te gebruiken voor elk doeleinde.

Afgelopen zomer is Baseline, in samenwerking met een bedrijf dat klinische testen uitvoert, begonnen met het uitvoeren van onderzoek bij een testgroep van 175 mensen. Daarbij werden lichaamsvloeistoffen zoals urine, bloed, speeksel en tranen afgenomen. Daarnaast wordt er data verzamelt over de genetische geschiedenis van deelnemers, het effect van voedsel, voedingstoffen en medicatie op het metabolisme van de deelnemers, de invloed van stress op de hartslag en hoe chemische reacties het gedrag van de genen beïnvloeden.

De resultaten van deze testfase worden vervolgens gebruikt voor het ontwerp van een vele malen groter onderzoek, wat samen met Duke en Stanford University zal worden uitgevoerd en waarbij de gegevens van duizenden mensen worden verzameld.

In de tussentijd werkt de Google X Life Science Group aan draagbare apparatuur die in staat is om verschillende lichaamsfuncties te registreren. Zo zullen deelnemers van de Baseline Study waarschijnlijk de "slimme contactlens" gaan dragen, die reeds is ontwikkeld door het team van dr. Conrad. Dit is een contactlens die via het traanvocht informatie kan monitoren.

Voorheen was dit soort onderzoek te duur en tijdrovend. Maar doordat de kosten voor het genereren van genetische en moleculaire informatie in de afgelopen jaren sterk zijn gedaald en de rekenkracht van computers is toegenomen, is het nu pas mogelijk een onderzoek zoals dit uit te voeren. Echter, de onderzoekers benadrukken dat het mogelijk meerdere jaren duurt voordat Baseline mogelijk zijn vruchten zal afwerpen.