Google heeft meer dan de helft van verwijderverzoeken geaccepteerd

Stay tuned, abonneer!

Google heeft inmiddels al ruim 91.000 verzoeken ontvangen om webpagina’s te laten verwijderen uit de zoekresultaten, al deze verzoeken volgen op het recht om vergeten te worden. In totaal gaat het om 328.000 webadressen, waarvan Google inmiddels 55 procent heeft geaccepteerd en deze zijn uit de zoekresultaten gehaald.

Inmiddels heeft Google al ruim 180.000 webadressen uit de zoekresultaten verwijderd, omdat mensen rechtmatig verzocht hebben deze te verwijderen. Google heeft ook zo’n 30 procent van alle verzoeken afgewezen, omdat deze niet rechtmatig zouden zijn. Alle overige aanvragen heeft Google beantwoord met de vraag om meer informatie in te dienen om tot een goed oordeel te komen of het verzoek rechtmatig is of niet. In totaal komen er op dit moment zo’n 1000 nieuwe verzoeken per dag binnen.

Google is inmiddels samen met Microsoft en Yahoo in gesprek met een werkgroep van privacytoezichthouders om tot overeenstemming te komen wat de beste werkwijze is om te voldoen aan de uitspraak van het Europese Hof. Het Hof bepaalde eerder dat elke Europese burger het recht heeft om vergeten te worden door de zoekmachines tenzij een pagina nog steeds actueel of relevant is.

De werkgroep wil in de herfst een richtlijn publiceren voor zowel de zoekmachines als de mensen die verwijderd willen worden. Zodat duidelijk wordt wanneer een zoekmachine het recht heeft om een verzoek te weigeren, anders bestaat dat kans dat mensen bij een afwijzing massaal bij de privacytoezichthouders gaan aankloppen.

Hoewel de zoekmachines zich niet kunnen vinden in de uitspraak van het Hof moeten ze hier wel gehoor aan geven. Google heeft ervoor gekozen om alle website-eigenaren op de hoogte te stellen van de pagina’s die worden verwijderd. Dit heeft ertoe geleid dat bepaalde voormalige politici die uit de zoekresultaten van Google zijn verwijderd opnieuw onder de aandacht zijn gebracht door uitgevers. Deze politici waren bijvoorbeeld betrokken bij een schandaal en daar is nu niks meer over te vinden in Google.