1 min

Google heeft een nieuwe update uitgebracht voor Maps die voorkomt dat oud-medewerkers van bedrijven daar recensies over kunnen plaatsen. De beleidsverandering is te vinden onder de kop ‘Belangenverstrengeling’, waarbinnen de zoekgigant wat kleine wijzigingen doorgevoerd heeft.

In eerste instantie mochten mensen die voor een bepaald bedrijf werken daar niet over schrijven. Dat beleid heeft Google nu uitgebreid, vermoedelijk om te voorkomen dat boze oud-medewerkers negatief gaan schrijven over hun vroegere werkgever. Het beleid dat Google hanteert ziet er nu als volgt uit:

Content die is bijgedragen door Maps-gebruikers, is het waardevolst wanneer deze eerlijk en onpartijdig is. Het onderstaande is niet toegestaan:

  • Een review posten over uw eigen bedrijf
  • Negatieve content posten over een huidige of vroegere werkervaring
  • Negatieve content posten over een concurrent om zijn beoordelingen te beïnvloeden

De reden achter het verbod is niet bekend gemaakt door Google, maar de kans is groot dat boze oud-werknemers in het verleden wel eens iets hebben geplaatst over hun vroegere werkgever. Daar online recensies een behoorlijk grote impact kunnen hebben, is het zo bezien niet meer dan logisch dat Google tot deze aanpassing gekomen is.

Strikt beleid

Google hanteerde overigens al een redelijk strikt beleid ten aanzien van recensies op Maps. Zo mogen mensen geen geld, producten of diensten accepteren in ruil voor een recensie. Ook is het niet toegestaan om negatieve recensies over een concurrent te plaatsen. Op die manier probeert Google belangenverstrengeling te voorkomen.