min

Tags in dit artikel

, , , ,

Rechter Paul Alvarado heeft zijn voorlopige goedkeuring gehecht aan de schikking die Microsoft heeft bereikt met vertegenwoordigers van Californische consumenten en bedrijven. Die schikking is een uitvloeisel van de antitrustzaak die tegen Microsoft gevoerd is. De schikking behelst dat consumenten en bedrijven die tussen februari 1995 en december 2001 Microsoft-producten hebben aangeschaft, per aangeschafte kopie een vergoeding krijgen van 5 tot 29 dollar. Deze terugstorting kan Microsoft maximaal 1,1 miljard dollar kosten. Tweederde van het niet-geclaimde bedrag wordt door Microsoft aan Californische scholen gedoneerd.

Mensen en/of bedrijven die tegen de schikking zijn, hebben nu nog vier maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen. Claims kunnen pas over twee maanden ingediend worden, wanneer het tussenvonnis bekrachtigd is. Alvarado houdt op 13 februari 2004 een hoorzitting om vast te stellen of de schikking juist is uitgevoerd. Dan ook velt hij zijn definitieve oordeel over de schikking.