min

Tags in dit artikel

,

In juni van dit jaar kwam er uit een Zwitsers onderzoek naar voren dat UMTS-masten geen gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid op de korte termijn. Toch weert gemeente Barendrecht de masten, omdat de gemeente vindt dat zij de onrust van haar bewoners niet onopgemerkt aan zich voorbij kan laten gaan.

De gemeente laat weten dat het nog steeds onduidelijk is wat het effect van langdurige blootstelling aan de elektromagnetische velden van de masten is. Daarom heeft het gemeentebestuur ook aangedrongen bij het Rijk om nieuwe onderzoeken te doen naar deze effecten. Toch heeft deze weigering geen invloed op de GSM-masten die op dit moment al zijn geplaatst in de gemeente.

Toen de resultaten bekend werden van het Zwitserse onderzoek heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de resultaten geaccepteerd en maakte bekend achter het beleid van staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel (CDA) te staan. Van Geel vindt dat gemeenten en provincies helemaal geen beslissing mogen maken over het wel of niet plaatsen van de masten, dit besluit moet bij de minister van VROM liggen.