min

Tags in dit artikel

, , ,

Steeds meer mensen maken gebruik van andermans WLAN. Vaak worden de gevaren van een onbeveiligd netwerk onderschat of genegeerd.

In opdracht van Cisco Systems en de Noord-Amerikaanse National Cyber Security Alliance is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van WLAN op mobiele apparaten. Hieruit blijkt dat ongeveer 73 procent van de mensen die in het bezit zijn van een draadloos apparaat, de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s onderschatten of domweg negeren. InsightExpress LCC heeft voor dit onderzoek 700 Duitse, Britse, Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Indische zakenmensen ondervraagd.

Ongeveer een derde van deze groep heeft aangegeven ook in onbekende, en soms zelfs onbetrouwbare WLAN netwerken in te loggen. In China gebeurd dit het vaakst: 54 procent van de ondervraagden gaf toe ook met vreemde draadloze netwerken te verbinden. Duitsland heeft een tweede plaats met 46 procent, gevolgd door Zuid-Korea met 44 procent. Veel van de mensen zijn zich niet bewust dat het illegaal is om zonder toestemming een draadloos netwerk van andere personen of bedrijven te gebruiken. Sommigen beweren echter dat het alleen een tijdelijke oplossing is, voor al hun netwerk niet werkt.

Ook met mails wordt onderweg laks omgegaan. Veel mensen openen onderweg mails van onbekende afzenders, en soms zelfs de onbekende bijlage. 44 Procent van alle ondervraagde personen gaf dit aan. In China, Groot-Brittannië en Indië ligt dit percentage zelfs boven de helft van de ondervraagden. 76 procent beweerd dat op een klein scherm de afzender van een mail erg moeilijk te achterhalen is.

Een mogelijke verklaring voor beide verschijnselen is de gewenning aan het veilige bedrijfs-netwerk. Hier is bijna nooit malware te vinden, dus waant men zich buiten dit netwerk ook veilig. De opdrachtgevers van dit onderzoek zien daarom de noodzaak van uitleg over de draadloze internetverbindingen.

Lees meer