1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Bedrijven die de Windows Server Update Service gebruiken krijgen vanaf 12 februari een verplichte update naar IE7 te verwerken.

Volgens een Microsoft Support artikel zal de "Windows Internet Explorer 7 Installation and Availability update" automatisch deel uit gaan maken van hun WSUS-systemen.

Bedrijven welke hun WSUS zodanig hebben ingesteld dat het zogenaamde "roll-up" pakketten automatisch goedkeurt, zal het IE7 pakket automatisch gedistribueerd worden. Microsoft heeft lang gewacht met deze verplichte update om bedrijven de kans te geven om de browser te testen.

Bedrijven moeten volgens Microsoft voor 12 februari actie ondernemen om hun machines van Service Pack 2 te voorzien. Deze verplichte update zal niet voor Windows Vista gaan gelden omdat deze standaard al is uitgerust met Internet Explorer 7.

Overigens geeft Microsoft in hetzelfde document een handleiding om de uitrol alsnog handmatig uit te stellen.