Na ruim zestig aanklachten en slechts een echte zaak, is de Consumentenbond bang dat het idee om de sms-gedragscode via zelfregulering te controleren gefaald heeft. De gedragscode zelf wordt namelijk alleen gecontroleerd door de aanbieders zelf, iets dat lijkt te falen.

De stichting sms-gedragscode heeft nu het eerste bedrijf dat zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden voor de rechter gesleept. Het bedrijf heet Netsize en het vonnis van de commissie komt neer op een berisping. "Het is goed dat er een eerste uitspraak is. Maar we kunnen er nog weinig over zeggen na een enkel geval. Bij meer uitspraken kan je pas zien wat de lijn is", zegt een woordvoerder van de bond. De woordvoerder zegt echter wel dat het goed is dat de desbetreffende vonnis openbaar is: "Daar hebben andere aanbieders wat aan."

De aangekaarte misstanden komen meestal niet voor de commissie, in de meeste gevallen wordt er in stilte geschikt: "Alleen die aanbieder waar het in dat geval om gaat weet wat er is afgesproken. De andere aanbieders kunnen hier geen lering uit trekken." aldus een woordvoerder die tevens aanmoedigt om meer vonnissen openbaar te maken, "Dat bevordert de transparantie."

"Nu gebeuren er nog genoeg dingen die niet door de beugel kunnen. We zeggen dan ook niet dat zelfregulering werkt. Wat dat betreft laten we ons standpunt over regelgeving niet los", claimt de woordvoerder van de consumentenvereniging, belangenbehartiger Consumentenbond.

De bond had al eerder aangegeven de misstanden liever anders aan te pakken: "De Consumentenbond wil een strakke handhaving zodat de OPTA ook flinke boetes op kan leggen. Wij zien graag een wetgeving zodat het effectiever aangepakt kan worden." de gedragscode moet bijvoorbeeld strenger, vindt de bond. "Het is in feite gewoon zelfregulering van bedrijven onderling zonder harde boetes wanneer het misgaat. Wij zijn geen voorstander van zelfregulering. Het is gebleken dat dat niet afdoende werkt."