Uit de Multiscope Marktpeiler blijkt dat het mobiele internet steeds populairder wordt. Op dit moment maakt zo’n 53 procent gebruik hiervan. Dat zijn ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders, van twaalf jaar en ouder.

Wekelijks maakt inmiddels 9 procent van de Nederlandse bevolking gebruik van mobiel internet. Vorig jaar waren dit er nog 850.000. Binnen de groep die gebruik maakt van mobiel internet, gebruikt nu 40 procent het dagelijks, in 2008 was dit nog 19 procent. Van de gebruikers van mobiel internet heeft ruim 70 procent een onbeperkte databundel. Het percentage mobiele telefoons dat geschikt is voor mobiel internet is ondertussen gestegen naar 60 procent.

Nu.NL wordt gezien als de meest populaire mobiele website. Toch lijkt het erop dat applicaties minder populair zijn. Bij ongeveer één op de twee websites kende de consument de applicatie. Een applicatie biedt echter wel meer voordelen, die kan namelijk gebruik maken van features in de telefoon. GPS en de camera bijvoorbeeld. Een website kan dit niet.

Toch kleven er ook nadelen aan mobiel internet. Er moeten nog wat hobbels genomen worden voor alles vlekkeloos zal werken en het aandeel net zo groot zal zijn als bij PC-internetters. Als belangrijkste nadelen van internetten via de mobiele telefoon worden genoemd dat het traag is, een klein scherm heeft en onhandig in gebruik is. De gebruiker is ook niet echt bezig met de specificaties van zijn mobiele telefoon. Dit blijkt uit het feit dat bijna de helft van de deelnemers zegt geen idee te hebben welk type telefoon ze bezitten.