1 min

Agentschap Telecom (AT) heeft uit een onderzoek geconcludeerd dat een gedeelte van de internet- en telecomproviders niet genoeg aandacht besteed aan het behandelen van storingen. Dat is volgens AT niet geoorloofd, maar om welke bedrijven het gaat wordt niet duidelijk gemaakt.

Het bestuur van ongeveer een vijfde van de internet- en telecomproviders heeft volgens AT "weinig tot geen aandacht" voor het aanbieden van een continue dienstverlening. Driekwart van de providers heeft zelfs geen plan klaarliggen om deze doorlopende dienstverlening te bewerkstelligen. In beide gevallen is onduidelijk om welke providers het gaat.

Het laatste punt is het meest kwalijke en zelfs een overtreding van de telecomwet die sinds begin dit jaar in werking is getreden. De problemen zouden volgens AT echter vooral bij de kleinere partijen liggen; driekwart van de grotere internet- en telecomproviders heeft wel een plan klaarliggen. Iets minder dan de helft van de providers die nog geen plan hebben, willen dat binnen zes maanden tijd alsnog geregeld hebben. Opvallend genoeg houdt de helft van de providers geen rekening met grootschalige uitval van de eigen diensten. Deze gegevens zijn afkomstig uit het jaarverslag van AT.

AT wil dat providers op korte termijn in actie komen en vindt dat de providers nog onvoldoende duidelijkheid verschaffen over hoe de dienstverlening gewaarborgd blijft.