2min Devices

Electronicashops volgen klanten via WiFi en Bluetooth

De verschillende winkelketens die onder Bas Group vallen houden hun klanten in de gaten aan de hand van het WiFi-signaal dat hun smartphone uitzendt, zo blijkt uit interne documentatie. Apparatuur die hiervoor benodigd is, is in de afgelopen maanden in alle 160 winkels in gebruik genomen. Klanten worden echter niet gewaarschuwd.

Klanten van Dixons, iCentre en MyCom worden in de gaten gehouden tijdens een bezoek aan een van de winkels van de ketens. Op basis van het WiFi-signaal wordt door Bas Group onder andere bepaald hoeveel aanloop een winkel heeft, maar ook hoe lang de klanten de winkel bezoeken en of ze er al vaker zijn geweest.

Deze gegevens helpen bij het toewijzen van meer of minder personeel voor een bepaald filiaal. Nu gebeurt dat op basis van de omzet per filiaal. Minder omzet betekent in de regel minder personeel, maar dat kan voor een neerwaartse spiraal zorgen omdat het onderbezette personeel bij pieken in de bezoekersaantallen niet goed kan reageren.

Het houdt echter niet op bij het in kaart brengen van WiFi-signalen, ook signalen via Bluetooth en Infrarood worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zo kan Bas Group het ook vaststellen als klanten alleen de winkel passeren, maar niet betreden.

Deze activiteiten zijn niet per definitie verboden, maar het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vindt het wel een kwalijke zaak dat klanten niet worden geïnformeerd over de activiteiten. Lub ten Napel van Bas Group reageert laconiek op het standpunt van het CBP: "Het is niet nodig om klanten te informeren. Elke winkel gebruikt telsystemen."

Bas Group verzamelt ook MAC-adressen, welke na 30 dagen weer worden verwijderd. De gegevens worden echter niet volledig geanonimiseerd, bij meerdere bezoeken van dezelfde klant kunnen gegevens gecombineerd worden. Er is vooralsnog geen manier om niet deel te nemen aan het programma.

Update (11:57)
Inmiddels is aangegeven dat alle winkels van Dixons, iCentre en MyCom voorzien worden van bordjes en stickers, die klanten ervoor waarschuwen dat ze gevold worden.

Bron:Tweakers