De Bluetooth Special Interest Group (BSIG) heeft een nieuwe versie van de draadloze standaard aangekondigd. Met Bluetooth 4.2 wordt de verbinding tussen apparaten sneller, veiliger en is het mogelijk om apparaten ook direct met het internet in verbinding te stellen.

Het is vrijwel op de dag af een jaar geleden sinds Bluetooth 4.1 werd gestandaardiseerd. Die versie van de draadloze connectie maakte het mogelijk om met meerdere bluetooth-apparaten te verbinden en apparaten ook onderling te laten communiceren.

Met Bluetooth 4.2 zet BSIG nieuwe stappen. Ook ditmaal is de nieuwe standaard duidelijk gericht op het creëren van slimme huishoudens, doordat Bluetooth-apparaten verbonden kunnen worden met het internet. Dit is een innovatie waar apparaten zoals lampen, thermostaten en sensoren dankbaar gebruik van kunnen maken. BSIG ziet Bluetooth 4.2 als de fundering van Internet of Things.

Maar Bluetooth 4.2 speelt ook in op de nog steeds actuele vraag naar meer privacy. Het wordt moeilijker om Bluetooth-apparaten te traceren, doordat ze steeds verschillende MAC-adressen zullen uitsturen en dus niet op die manier zijn waar te nemen. Apple voerde een dergelijk systeem al door met iOS 8 (review). Gebruikers kunnen overigens wel specifiek toestemming geven om alsnog getraceerd te worden door specifieke trackers.

Zoals we ook vaak bij nieuwe Bluetooth-standaarden zien is Bluetooth 4.2 ook zuiniger, de verbindingssnelheid wordt bovendien 2,5 keer zo snel. Dat is onder andere mogelijk doordat de grootte van de datapakketten is opgeschaald. Een pakket kan nu maximaal tien maal zoveel gegevens bevatten als voorheen.

Een mooi detail is dat ook bestaande apparaten een update naar Bluetooth 4.2 kunnen krijgen, waarbij vrijwel alle functionaliteit kan worden toegevoegd. Voor de hogere snelheid is een hardware-update vereist.