2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Techgiganten Apple en Google hebben de eerste voorbeelden van de code die wordt gebruikt in de samen gebouwde exposure notification-app gedeeld. Daarbij publiceerden de bedrijven ook een lijst met eisen waaraan door overheden moet worden voldaan om gebruik te maken van de technologie.

Begin april kondigden Apple en Google aan de handen ineen te slaan en samen te zullen werken aan technologie die kan helpen bij het sneller reageren op mogelijke besmetting door het Coronavirus. De Exposure Notification API zou zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt moeten worden voor overheden, waardoor die gemakkelijker burgers kunnen waarschuwen dat ze mogelijk geïnfecteerd zijn.

De tech van de twee bedrijven werkt via bluetooth, maar toch werden er bij de aankondiging van de API direct vraagtekens geplaatst bij een aantal aspecten omtrent de privacy van gebruikers. Om die mogelijke  problemen de kiem te smoren, publiceren Apple en Google gezamenlijk een lijst met eisen waaraan overheden moeten voldoen alvorens gebruik mag worden gemaakt van de API.

Enkel een officiële overheidsinstantie mag gebruikmaken van de technologie en ook alleen met het doel om sneller actie te ondernemen tegen de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast moet er verplicht toestemming worden gevraagd aan gebruikers alvorens de API kan worden geactiveerd: een overheid kan burgers dus niet verplichten een uitgerolde app te gebruiken.

Daarnaast eisen Google en Apple dat enkel écht cruciale informatie door gemaakte apps wordt verzameld, waarbij expliciet géén toestemming wordt gegeven om data te gebruiken voor advertentiedoeleinden. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van de locatie services op een telefoon om de exacte locatie van een persoon te bepalen. Tot slot wordt er een limiet gesteld aan het aantal apps dat per land mag worden ontwikkeld middels de aangeboden technologie: één per land.

Een opmerkelijke eis van Google en Apple is het expliciet moeten vragen van toestemming aan burgers alvorens een positief testresultaat van het coronavirus mag worden gedeeld (waarna andere gebruikers kunnen worden geïnformeerd). Dat zou betekenen dat iemand die positief is getest geen toestemming zou kunnen geven, waarna er geen notificatie plaatsvindt bij mensen die mogelijk in contact zijn gekomen met deze persoon.

Tegelijkertijd moeten mensen die hun positieve testresultaat wél willen delen dit ook bewijzen met een door een gezondheidsinstantie afgegeven code. Hierdoor moet worden voorkomen dat trollen voor een vloedgolf aan neppe meldingen zorgen.

Mogelijke keuzes voorgelegd

Google en Apple verwachten later deze maand met een uiteindelijke versie van de technologie te komen, maar hebben op hun eigen platformen al een aantal voorbeelden gedeeld van hoe een uiteindelijke app (gemaakt door overheden) eruit kan komen te zien.