2min

Bedrijven zijn druk bezig hun infrastructuur en netwerkomgevingen aan te passen om beter te kunnen reageren op veranderingen. Het gebruik van Network-as-a-Service (NaaS) neemt daarom in populariteit toe, ook in Nederland, maar kent wel haken en ogen.

Dat concludeert Aruba in een nieuw onderzoek. Bij NaaS wordt de totale netwerkinfrastructuur en het netwerkbeheer ontzorgd tegen vaste en schaalbare kosten. Met het uitbesteden van alle netwerkactiviteiten, van infrastructuur tot netwerksecurity, updatebeheer en 24/7 monitoring en lifecyclebeheer, krijgen bedrijven altijd de beschikking over de juiste netwerkomgeving voor het realiseren van hun zakelijke doelen. Daarnaast besparen zij op de kosten, doordat zij alleen betalen voor die netwerkcomponenten die zij daadwerkelijk afnemen.

Groeiende interesse in Nederland

Ook in Nederland groeit de interesse naar NaaS-diensten flink, zo geeft het onderzoek van Aruba aan. Vooral uit financieel oogpunt. Van de Nederlandse respondenten geeft bijna driekwart aan te verwachten dat NaaS helpt de operationele kosten te verlagen. Ook geeft meer dan de helft aan dat zij met het afnemen van NaaS minder geld uitgeven aan investeringen in netwerkapparatuur en alleen operationele kosten gaan maken. Daarnaast verwachten Nederlandse bedrijven dat NaaS hen een betere netwerksecurity oplevert en meer schaalbaarheid.

Als andere voordelen van NaaS worden een 24/7-toegang tot de helpdesk en de mogelijkheid IT-medewerkers in te zetten voor meer core-activiteiten gezien. Een flink gedeelte van de ondervraagde Nederlandse bedrijven ziet NaaS als een echte game changer voor het beheer van IT-omgevingen.

Implementatie nog probleem

Ondanks de positieve antwoorden, constateren de onderzoekers van Aruba dat een snelle implementatie van NaaS door Nederlandse bedrijven nog geen gelopen race is. Veel bedrijven constateren bijvoorbeeld dat interne processen vaak in de weg staan. Denk daarbij aan de benodigde migratietijd en het voldoen aan de interne inkoopprocessen.

Ook bestaat er nog onduidelijkheid over het begrip NaaS. Hoewel 100 procent van de respondenten aangeeft dit begrip te kennen, geeft ietsje meer dan de helft aan niet zeker te weten wat nu precies de voordelen hiervan zijn. Slechts iets meer dan een kwart geeft aan volledig te begrijpen wat NaaS inhoudt en wat de voordelen zijn.

Dit vertaalt zich ook naar het management, zo geven de onderzoekers verder aan. Slechts iets meer dan een derde van de ondervraagde IT-managers ziet NaaS op dit moment voor hun bedrijf als een gevestigde en haalbare oplossing. De overige IT-managers geven aan NaaS nog als een concept te zien dat op zoek is naar een markt of als een concept dat zich in een beginfase bevindt. Op het gebied van begrip en kennis rondom NaaS is dis nog veel werk aan de winkel.