2min

GitLab heeft onlangs zijn Remote Development-oplossing geïntroduceerd waarmee ontwikkelaars hun werk kunnen doen waar, wanneer en hoe zij willen werken. Dit moet hen slimmer en meer productief te werk laten gaan.

De nu uitgebrachte GitLab Remote Development-oplossing geeft ontwikkelaars de mogelijkheid zich niet meer bezig te houden met het opzetten en beheren van lokale ontwikkelomgevingen. Hierdoor worden zij minder afgeleid door dit soort werkzaamheden en kunnen zij zich dan meer richten op hun core-business, het ontwikkelen van applicaties, zegt de DevOps-specialist.

De oplossing verwijdert daarvoor alle mogelijke hindernissen die locaties, devices en complexe toolchains kunnen opwerpen. Denk daarbij onder andere aan het vaak moeten switchen voor context tussen verschillende omgevingen, het moeten navigeren van complexe en uitgebreide toolchains en het beheren van lokale ontwikkelomgevingen.

Web IDE Beta

Onder de motorkap wordt de basis van de oplossing gevormd door de Web IDE Beta van GitLab. Deze omgeving stelt gebruikers in staat om veilige verbindingen op te zetten met een ontwikkelomgeving op afstand, het uitvoeren van instructies in een terminal panel en het ontvangen van directe feedback in de Web IDE.

De Web IDE Beta gebruikt hiervoor een meer uitgebreide VS code-interface en kan verschillende van de meest belangrijke taken uitvoeren van de huidige Web IDE van de DevOps-specialist. Bijvoorbeeld het uitvoeren van veranderingen aan meerdere documenten en het analyseren van multi-reproductieve omgevingen.

Overige mogelijkheden

Daarnaast kunnen gebruikers met de nu geïntroduceerde GitHub Remote Development-oplossing verbindingen opzetten naar meerdere andere IDE’s, zoals VS Code, JetBrains, Vim of de GitHub Web IDE. Dit onder andere voor het verkrijgen van toegang tot geavanceerde security tools, autorisatie, rapporten en audit logs.

GitLab Remote Development is per direct beschikbaar.