Google-moederbedrijf Alphabet heeft James Damore ontslagen, die binnen het bedrijf actief was als senior software engineer. De medewerker is op straat gezet wegens een omstreden memo die hij schreef. Daarin uitte hij kritiek op het diversiteitsbeleid van zijn werkgever. Volgens Damore komen sekseverschillen in de techsector vooral voort uit de biologische verschillen. De memo zorgde ervoor dat Silicon Valley, hartje technologie, nog meer onder vuur kwam te liggen.

Damore bevestigt zijn ontslag aan persbureau Bloomberg. In zijn betoog van tien pagina’s, schrijft de voormalig Google-medewerker dat de biologische verschillen kunnen verklaren waarom er geen gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in technologie en in leidinggevende posities is. Oorspronkelijk was het als een intern document bedoeld, maar de memo lekte uit. Google kreeg vervolgens een hoop kritiek over zich heen.

Meerdere medewerkers van het bedrijf lieten blijken dat de woorden van Damore absoluut niet stroken met waar Google voor staat. Zo stuurde CEO Sundar Pichai zijn medewerkers een bericht waarin staat dat de gedeeltes van het manifest ingaan tegen de gedragscodes van het bedrijf en grenzen overschrijden door kwetsbare geslachtsstereotypes te bevorderen. Volgens Danielle Brown, Google’s vicepresident diversiteit, gaat het betoog uit van onjuiste veronderstellingen over geslacht.

Conflict

Nadat verschillende werknemers van Google het bericht van Damore lazen, gaven meerdere van hen aan achter een ontslag van Damore te staan. Volgens documenten die Bloomberg inzag waren sommige medewerkers na het lezen zelfs niet meer bereid om met de schrijver van het manifest te werken.

Damore vindt dat Google politiek correct bezig is met positieve discriminatie om voor een gelijke man-vrouwverhouding te zorgen. Dat vindt de voormalig Google-medewerker oneerlijk en slecht voor de zaken. Damore is van plan om met juridische stappen zijn ontslag aan te vechten.

Aanzien Silicon Valley

Er gaat al een langere tijd discussie over diversiteit in Silicon Valley. Zo zou er sprake zijn van een cultuur waar vrouwen seksueel geïntimideerd worden en vrouwonvriendelijk gedrag compleet normaal is. Medewerkers van techbedrijven zouden bedrijfsuitjes naar cafés en striptenten organiseren, waarbij een vrouwelijke collega haast verplicht wordt om mee te gaan.