1 min

Tags in dit artikel

, ,

Met de introductie van een reeks nieuwe servers richt IBM zich met Grid-computing op het commerciële segment. Meestal zijn het de gebruikers uit de wetenschappelijke hoek die hun beschikbare hardware opnemen in een Grid, een dynamische cluster die naar believen kan worden vergroot en verkleind. De nieuwe benadering van IBM is uitgevoerd met financieel servicebureau Charles Schwab, die tevens heeft gefungeerd als proefkonijn voor de nieuwe technologie. Tijdens de test bleek dat een financiële applicatie die in het normale geval zo’n 4 minuten nodig heeft, met Grid in 15 seconden kon worden uitgevoerd.

De toepassing van een Grid maakt het mogelijk om de verwerkingskracht dynamisch aan te passen op de behoefte. Dit is van groot belang voor bijvoorbeeld exploitanten van websites die steeds een wisselend aantal bezoekers van hun site moeten bedienen. De testresultaten in de financiële wereld zijn dermate bemoedigend, dat IBM zijn servers ook met Grid wil uitrusten voor andere branches. Gedacht wordt aan de automobielindustrie, overheden en onderzoeksinstellingen.