2min

Tags in dit artikel

, , , ,

De Nederlandse mobiele aanbieders geven te weinig duidelijkheid over de geraamde mobiele internetsnelheden die klanten kunnen verwachten. Dit is in strijd met de regelgeving van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), stelt de mobiele vergelijkingssite bestemobieleproviders.nl in een onderzoek.

Nederlandse mobiele aanbieders moeten, conform de regelgeving van toezichthouder ACM, hun geraamde mobiele downloadsnelheid, de hoogste internetsnelheid die zij kunnen bieden, vermelden in de contracten met klanten. Dit staat in de regelgeving van de ACM. Een simpele verwijzing voor deze informatie naar de eigen website van de aanbieder is niet toegestaan.

Semantische discussie

In het onderzoek constateert bestemobieleprovider.nl dat van de drie Nederlandse mobiele aanbieders, alleen T-Mobile het beste aan deze regelgeving lijkt te voldoen. In de contracten van deze aanbieder en in die van zijn merken staat de geraamde mobiele internetsnelheid vermeld. T-Mobile definieert deze snelheid geheel conform de eisen van de ACM.

Voor de andere twee mobiele aanbieders, Vodafone en KPN, ligt dit anders. Zo definieert Vodafone de geraamde mobiele internetsnelheid als de snelheid die kan worden bereikt onder de beste omstandigheden. Dit betekent onder meer dat de kwaliteit van het gebruikte toestel en de afstand tot de zendmast optimaal zijn. KPN heeft het in het geval van de geraamde mobiele internetsnelheid over een snelheid die in de praktijk haalbaar is voor klanten.

De onderzoekers zijn het niet mee eens en spreken in de gevallen van Vodafone en KPN van een ‘theoretische’ snelheid die kan worden bereikt. Dus niet de ‘geraamde of de te verwachten’ snelheid. De vergelijkingswebsite geeft aan dat de betreffende mobiele aanbieders best wel de geraamde mobiele internetsnelheid kunnen aangeven doordat zij inzicht in hun netwerk hebben. Optimale prestaties en een semantische discussie over theoretische of te verwachten snelheid gaan volgens de onderzoekers niet op.

Beschikbaarheid informatie Vodafone en KPN

De snelheden zijn in de contracten van Vodafone als zodanig niet terug te vinden. Alleen wordt verwezen naar een overzicht van de 5G-snelheid op de website. Bij merken van Vodafone is helemaal geen informatie te vinden. Alleen op de website is informatie te vinden, maar die is niet compleet en erg theoretisch volgens de onderzoekers. In een reactie geeft Vodafone aan dat de geraamde mobiele internetsnelheid niet op de website, maar wel in de contracten van klanten staat.

KPN geeft in het contract een maximale snelheid van 500 Mbps aan. In het contract van een merk is op de website helemaal geen informatie te vinden. Ook KPN geeft aan dat de verplichte informatie in de overeenkomst staat die naar klanten wordt gestuurd.

Reactie toezichthouder ACM

In een reactie geeft de ACM aan het onderzoek als een belangrijk signaal te zien. De toezichthouder constateert dat blijkbaar verschillende mobiele aanbieders zich niet aan de wet- en regelgeving houden en niet volledig transparant zijn over hun geraamde mobiele internetsnelheid. De toezichthouder gaat dit verder onderzoeken.

Tip: Samsung test 5G en komt met 5,23Gbps-snelheid op één toestel