3min

Tags in dit artikel

, , ,

Apple heeft het afgelopen halfjaar zijn voorsprong onder tieners op het gebied van mobiele telefoons en digitale muziek weten te vergroten. Dit blijkt uit resultaten van Pipar Jaffray, die het bedrijf gisteren bekendmaakte.

Pipar Jaffray heeft in het kader van de 16e tweejaarlijkse Teen Survey onderzoek gedaan naar de interesse en het koopgedrag van tieners op verschillende middelbare scholen in de Verenigde Staten. De tieners kregen onder andere vragen voorgelegd over de iPod, de iPhone en het gebruik van de iTunes Store. De gemiddelde leeftijd was 16,2 jaar, 53 procent was man en 47 procent behoorde tot het vrouwelijk geslacht.

Volgens Gene Munster van Pipray Jaffray is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek, dat "de dominantie van Apple op het gebied van consumentenelektronica en online muziek behoorlijk ongecontroleerd is. "Wij zijn van mening dat de resultaten onder tieners een langdurige groei van digitale muziek en de mobiele markt aangeven."

[b]iPhone[/b]

Allereerst kwam de iPhone in het onderzoek aan bod. Uit de resultaten van het najaar van 2008 blijkt dat acht procent van de 769 ondervraagde studenten reeds een iPhone bezit. Nog eens 22 procent geeft aan van plan te zijn een iPhone aan te schaffen. In vergelijking met de resultaten van het voorjaar, zijn dit behoorlijke stijgingen. Toen bezat zes procent een iPhone en slechts negen procent had voornemens een iPhone aan te schaffen.

Volgens Munster heeft Apple voldoende bewegingsruimte om zich onder de tiener-doelgroep nog meer te profileren. Ook zei hij dat hij hierdoor denkt dat Apple zijn doelstelling om in 2008 1 procent marktaandeel op de mobiele markt in handen te krijgen wel gaat halen.

[b]iPod[/b]

Vervolgens stelde Pipar Jaffray de studenten vragen over de iPod. Ruim 87 procent van de ondervraagden geeft aan een mp3-speler te bezitten. Nog eens 84 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit een iPod is. Dit is een kleine daling van twee procent ten opzichte van het onderzoek in het voorjaar, maar vergeleken met resultaten uit 2005 een enorme stijging van 29 procent.

Het percentage dat van plan is in de aankomende 12 maanden een mp3-speler te kopen is wel gedaald van 47 naar 34 procent. Opvallend is dan wel weer dat 79 procent van de ondervraagden die wel van plan zijn een mp3-speler te kopen voor de iPod kiezen. De Zune van Microsoft komt met 15 procent op een tweede plaats, volgens Pipar Jaffray een van de hoogste resultaten ooit voor de mp3-speler in de Teen Survey.

[b]iTunes[/b]

Tot slot stelde Pipar Jaffray ook enkele vragen over iTunes met in het bijzonder de iTunes Store. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n tachtig procent van de ondervraagden online muziek download. Zestig procent download via P2P en veertig procent koopt muziek netjes in online winkels. Wat wel opvalt is dat het percentage dat legaal muziek verkrijgt met vier procent is gestegen ten opzichte van najaar 2007.

Op de vraag waar muziek gekocht wordt antwoordt twintig procent bij de gewone winkel, terwijl 74 procent kiest voor een online download. De overige zes procent is voor tieners die cd’s online bestellen. Uit resultaten van de afgelopen jaren blijkt dan ook al snel dat de gewone winkel in populariteit aan het afnemen is. In het najaar van 2005 kocht namelijk bijna de helft (47 procent) nog bij een gewone winkel zijn muziek.

Van de online muziekwinkels is de iTunes Store degene die het meest door studenten geraadpleegd wordt. Maar liefst 93 procent koopt muziek in de iTunes Store. Ook hier wordt weer duidelijk dat de iTunes Store nog steeds een groei doormaakt. In vergelijking met de resultaten van najaar 2007 bedroeg het percentage dat in de iTunes Store koopt nog 79 procent.

De tweede plaats wordt vervolgens ingenomen door Napster en RealNetworks. Yahoo! en eMusic zijn totaal niet populair onder tieners en scoorden in de enquête beide 0 procent. Vier procent geeft aan van andere online muziekwinkels gebruik te maken, welke dit zijn is niet bekend.