1 min

De Belgische telecomtoezichthouder BIPT heeft de Franse zakelijke telecomoperator Sewan een boete opgelegd wegens het onjuist invullen van het register voor betaalde telefoonnummers. Hierdoor zouden consumenten onterecht worden benadeeld.

De Franse zakelijke telecomoperator, die internet-, vaste en mobiele telefoniediensten en clouddiensten levert via het netwerk van Proximus, heeft van de telecomtoezichthouder een boete van 85.000 euro op de mat gekregen.

Onjuist invullen register

Reden voor deze boete is dat de telecomoperator het register voor betaalnummers 070x en 090x volgens BIPT niet juist heeft ingevuld. Enkele verplichte identificatievelden zijn niet goed ingevuld. Dit kweekte volgens de toezichthouder onzekerheid bij consumenten. Zij waren niet in staat op een juiste manier klachten in te dienen bij klanten van Sewan. Dit kan de hele klachtenprocedure schaden, aldus BIPT.

Register betaalnummers

In België moeten telecomoperators in een register bijhouden welke bedrijven er achter de betaalnummers 070x en 090x zitten. Consumenten kunnen hierdoor beter checken welke bedrijven achter deze nummers zitten, wat de adresgegevens van deze bedrijven zijn, welke diensten achter het betaalnummer schuil gaan en op welke manier zij bij deze bedrijven een klacht kunnen indienen.

Het register is ook een middel om de fraude te bestrijden die soms via betaalnummers kan worden gepleegd. Bijvoorbeeld wanneer consumenten klachten hebben over gerekende kosten voor betaaldiensten die zij niet hebben aangevraagd.

Tip: Belgische glasvezelmarkt groeit, maar loopt achter op Europa