2min

Tags in dit artikel

, , ,

In zijn jaarlijkse nieuwjaarsbericht geeft CEO Eric Xu van Huawei aan dat 2023 weer veel mogelijkheden kan bieden. Dit ondanks de restricties van de Amerikaanse overheid die nog steeds voor het bedrijf gelden.

In het nieuwjaarbericht geeft de  CEO van de Chinese techgigant aan dat de Amerikaanse sancties nu ‘het nieuwe normaal’ zijn. Desondanks is het bedrijf volgens hem weer normaal aan het werk. Voor 2022 wordt een totaalomzet van ruim 85 miljard euro (ruim 91 miljard dollar) verwacht. Dit zou een procentpunt meer zijn dan in 2021. De definitieve cijfers over 2022 komen later dit eerste kwartaal beschikbaar.

De inkomsten uit IT-infrastructuur zouden verder gestaag blijven toenemen en is de terugval in de verkoop van devices afgenomen. Daarnaast zou de techgigant meer verkopen aan digitale energietoepassingen en diensten van de Huawei Cloud. Ook nemen de verkopen op gebied van automotive-toepassingen flink toe.

Plannen voor 2023

Voor het komende jaar geeft Xu aan dat veel nog afhankelijk is van de macro-economische omstandigheden. Wel verwacht de Chinese techgigant meer te verkopen op het gebied van digitalisatie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daar worden kansen gezien.

Verder kondigt de Huawei-CEO aan dat het bedrijf het komend jaar meer moet gaan investeren in R&D, de producten een hogere kwaliteit moeten gaan krijgen, vooral door het verbeteren van het kwaliteitsbeheer op basis van ISO 9000-standaarden, meer aandacht voor het nog meer digitaliseren van de IT-infrastructuurproducten en de Huawei Cloud steeds meer de basis laten vormen voor diverse diensten voor zowel Huawei zelf als voor verticale markten.

Overige voornemens

Daarnaast wordt ook de interne organisatie meer onder de loep genomen en zullen de bestaande contracten nader worden geanalyseerd en zo nodig aangepast. Ook moeten, opmerkelijk, lokale vestigingen van de Chinese techgigant, in binnen- en buitenland meer mogelijkheden en autonomie krijgen. Vooral als het gaat om het werven en behouden van personeel. Huawei vindt goed gekwalificeerd personeel als een belangrijke voorwaarden voor het uitbouwen en behouden van lokale afzetmarkten.

Tip: Huawei verlengt mobiele patentenovereenkomst met Nokia