2min

Microsoft maakt Azure onevenredig aantrekkelijk voor klanten. Dat beweert CISPE door de kosten te vergelijken die Microsoft zelf rekent en de fors hogere prijzen om Windows en Office buiten Azure te draaien.

CISPE (Cloud Infrastructure Providers in Europe) laat zien dat Azure Virtual Desktop ten opzichte van een alternatief meer dan vier keer zo voordelig kan zijn. Een alternatieve DaaS-dienst kan 32 gebruikers op evenzoveel VM’s aanbieden voor meer dan 4000 euro per maand, terwijl Microsoft het voor minder dan 1000 euro p/m mogelijk maakt om met slechts 3 VM’s dit aantal ‘users at peak’ te ondersteunen.

Het contrast bij SQL Server Enterprise-licensering is iets minder groot, maar ook daar trekt Microsoft zichzelf voor door andere diensten 17,7 procent duurder uit te laten komen. CISPE deelde de volledige tabellen met The Register, dat vanuit Microsoft geen antwoord kreeg.

Geen grote kans op concessies Microsoft

In november 2022 diende CISPE een klacht in bij de Europese mededingingsautoriteiten over deze gang van zaken. Microsoft trachtte in mei 2023 een schikking te treffen, maar volgens CISPE was het voorgestelde bedrag minimaal.

Begin februari werd er eindelijk een dialoog geopend tussen de twee partijen. CISPE bevestigde destijds dat de onderhandelingen waren gestart. Het consortium sprak over het “beëindigen van oneerlijke software-licensering”. Het feit dat er al een maand later berichten naar buiten komen vanuit CISPE die de kwalijke concurrentiepositie tegenover Microsoft illustreren, biedt weinig reden tot hoop. Het lijkt er dan ook op dat er geen grote kans is op concessies vanuit de techreus.

Microsoft-cloud aan kop in Europa

CISPE kent 27 leden, met enkel AWS als niet-Europese deelnemer. Aangezien die hyperscaler Microsoft voor zich moet dulden op dit continent, is het niet al te verrassend dat AWS de aanval opent. Ook op andere fronten trachten Azure-alternatieven zich te profileren. Zo kondigde AWS deze week aan dat het egress-kosten opheft, zodat klanten kosteloos hun data uit het cloudplatform kunnen trekken (voorheen kon dit tot maximaal 100GB). Dit was in navolging van Google Cloud, dat begin dit jaar een soortgelijke stap zette. Microsoft Azure biedt vooralsnog alleen 100GB aan als maximum, dat overigens voor de meeste bedrijven meer dan genoeg is om kosteloos data uit de cloud weg te trekken als men van Azure afstapt.

Beluister ook onze Techzine Talks-aflevering over hybrid cloud: