1 min

Google’s poging om wereldwijd geroemde literatuur te digitaliseren, komt een stapje dichterbij. Na jaren van gesteggel heeft het internetbedrijf een schikking getroffen met Franse auteurs om hun werken te digitaliseren.

Deze kwestie loopt al ruim zes jaar. Een belangenbehartiger voor Franse auteurs klaagde Google aan voor het schenden van auteursrechten. Beide partijen zijn na jarenlang geruzie tot een overeenkomst gekomen. Google mag de werken van Franse auteurs nu digitaliseren en te koop aanbieden. Het bedrijf mag daarbij een deel van de opbrengst houden. Individuele uitgevers mogen zelf afspraken maken met het internetbedrijf.

Daarnaast heeft Google een onbekend bedrag neerlegd als compensatie. Tevens zal het internetbedrijf de creatie van een database voor Franse auteurs en andere rechthebbenden financieren. Ten slotte legt het bedrijf nog een onbekend bedrag neer om een programma op te zetten dat de Franse jeugd weer aan het lezen moet brengen. Precieze details over de overeenkomst zijn niet bekend gemaakt.

Google is al sinds 2004 bezig met het digitaliseren van boeken om het werelderfgoed zo voor iedereen toegankelijk te maken. Sindsdien heeft het bedrijf al tientallen miljoenen boeken gedigitaliseerd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Een Amerikaanse rechter zette vorig jaar een streep door een schikking die Google had getroffen met Amerikaanse auteurs. Met de schikking was een bedrag van 125 miljoen dollar gemoeid.