De voorgenomen privatisering van Dell stuit op steeds meer weerstand. Eerder waren er al verschillende grote aandeelhouders die zich niet konden vinden in het bod van 13,65 dollar. Nu zijn er ook flink wat werknemers, met name managers, die zich tegen de privatisering hebben gekeerd. Reden hiervoor is dat managers aandelen en opties hebben gekregen in het verleden en deze dan ook moeten verzilveren bij de privatisering.

Dell is voornemens zichzelf te privatiseren, waarmee het bedrijf van de beurs verdwijnt. Een groep van beleggers, Microsoft en oprichter Michael Dell hebben een bod gedaan van in totaal 24,4 miljard om het bedrijf te privatiseren, dat komt neer op 13,65 dollar per aandeel. Verschillende grote aandeelhouders hebben al aangekondigd zich te verzetten tegen de privatisering omdat ze het bod te laag vinden, nu hebben zich ook managers die werkzaam zijn bij Dell zich aangesloten bij het verzet.

De belangrijkste reden voor het verzet onder de werknemers van Dell is dat het bedrijf altijd aandelen en opties heeft gebruikt om het personeel te motiveren. Managers konden deze krijgen als bepaalde prestaties werden behaald. Als het bedrijf wordt geprivatiseerd krijgen deze managers deze aandelen en opties ook uitbetaald tegen het bod van 13,65 dollar. Dell heeft in een brief aan de werknemers laten weten dat alle aandelen en opties tegen 13,65 dollar worden uitgekeerd. Ook als opties tegen een lager of hoger bedrag zijn uitgegeven.

De regeling met het verdienen van aandelen is echter zeer populair onder werknemers, vooral omdat de werknemers zelf konden bepalen wanneer ze opties of aandelen wilden inwisselen. Dit kon bijvoorbeeld als de aandelenkoers een keer flink zou oplopen. Deze hele regeling verdwijnt als het bedrijf wordt geprivatiseerd aangezien er dan geen aandelen meer zijn. Wat ongetwijfeld ook meespeelt is dat sommige toegewijde werknemers al eerder aandelen hebben moeten inleveren. Het bedrijf besloot toen de afspraken omtrent de pensioenvoorziening aan te passen, werknemers die aandelen hadden als pensioenvoorziening moesten hun belang terugbrengen en de aandelen inwisselen tegen 9 dollar per aandeel.

De grote vraag is natuurlijk hoe groot het verzet tegen de privatisering uiteindelijk zal worden en of het voldoende zal zijn om de plannen tegen te houden. Dit zal de komende weken of maanden moeten blijken. Het consortium van Michael Dell, Microsoft en diverse investeerders is in elk geval niet van plan het bod te verhogen.