CPB: Overheid mist de boot met ICT

Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft in een nieuw rapport dat de Nederlandse overheid te langzaam reageert op ICT-ontwikkelingen op de markt. Daardoor is het moeilijk te innoveren op dit gebied. Er moet dus sneller regelgeving komen, om vernieuwing binnen ICT makkelijker mogelijk te maken en goedkoper te maken.

ICT speelt een gigantische rol binnen de wereldeconomie. De grootste ondernemingen zijn ICT-bedrijven en vrijwel alle aspecten van het leven worden ondertussen aangeroerd door de bedrijven. Denk maar aan de ontwikkeling van smartphones, laptops, smart-tv’s en recenter ook het internet of things, waarbij dingen als koelkasten en thermostaten met het internet verbonden worden.

Ontwikkelingen binnen de ICT vinden in volgens het CPB in versneld tempo plaats en daar speelt de overheid niet goed op in. Het is een tweezijdige ontwikkeling, want enerzijds moet de overheid innovatie faciliteren, wat het niet voldoende doet door niet tijdig te reageren met actuele regelgeving. Anderzijds moet de overheid de burger ook beschermen, zodat deze niet teveel afhankelijk wordt van grote ondernemingen.

De balans tussen die twee ontwikkelingen is nog niet goed genoeg aanwezig. Een specifiek voorbeeld is de ontwikkeling van regelgeving die experimenten met zelfrijdende auto’s mogelijk maakt. Hier zou de overheid niet goed genoeg op ingespeeld hebben en dat maakt dat de ontwikkeling in Nederland enigszins achterloopt.

De overheid neemt dus teveel een afwachtende rol in volgens het Centraal Planbureau en moet op een beter moment ingrijpen. Het optimale moment "hangt onder meer af van de maatschappelijke kosten die gemaakt moeten worden om het beleid in de toekomst aan te passen." Vroegtijdig ingrijpen kan helpen die kosten te voorkomen.

Bron:CPB