2min

Meer dan 143.000 apps maakten inbreuk op de voorwaarden die Twitter stelt voor het gebruik van zijn API. Tussen april en juni 2018 is dan ook de toegang van al die apps tot de Twitter API ontzegd. De komende tijd wordt er een strenger beleid opgezet hieromtrent, dat Twitter snel wil uitrollen.

Voor ontwikkelaars die graag toegang willen tot de Twitter API, gelden er strengere toelatingseisen. Ook wordt het proces waarbij de aanvragers doorgelicht worden uitgebreider gemaakt. Ontwikkelaars die veel vragen van de Twitter API krijgen ook te maken met meer verantwoordelijkheden en mensen die apps zien die inbreuk maken op de voorwaarden, krijgen het makkelijker bij het rapporteren hiervan.

Extra strenge controles

Voortaan moeten ontwikkelaars die toegang willen tot de API van Twitter zich aanmelden voor een ontwikkelaarsaccount, en dat doen via de nieuwe ontwikkelaarsportal op developer.twitter.com. Daar moeten zij ook uitgebreid uitleggen hoe ze van plan zijn om gebruik te maken van de API van Twitter en waarom.

Als ontwikkelaars dan op een later moment van meer functies gebruik willen maken, moeten ze extra vragen beantwoorden. Twitter stelt dat de standaardtoestemmingen verder teruggeschakeld worden en dat er nieuwe limieten gaan gelden op de mogelijkheid om Tweets, Retweets, likes, follows en Direct Messages te creëren vanuit de API.

Versneld doorgevoerd

Twitter laat aan ZDNet weten dat het normaliter uitgebreid de tijd zou nemen om dit soort wijzigingen door te voeren, maar dat het “deze verandering versneld doorvoert” omdat het de veiligheid van zijn gebruikers de hoogste prioriteit geeft.

Daarmee komt Twitter een belofte na die het in januari al maakte. Toen stelde Twitter nog dat het beleid ten aanzien van zijn API veranderd zou worden. Op die manier kwam Twitter forse kritiek tegemoet over de eenvoud waarmee zijn API gebruikt en daardoor ook misbruikt kon worden. Ook denkt Twitter op deze manier de verspreiding van valse informatie en nepnieuws via zijn platform moeilijker te maken.