2min

De Europese Commissie wil een einde maken aan de strenge cookiemeldingen waaraan websites binnen de EU nu moeten voldoen. De strenge wetgeving lijkt niet het gewenste effect te hebben. Een ‘cookie-pledge’-initiatief van de EC moet verandering bieden.

De huidige strenge en verplichte cookiemeldingen op websites in de EU hebben niet het beoogde effect dat bij de invoering ervan werd verwacht. De regels zouden net averechts werken, omdat websitebezoekers de meldingen zo snel mogelijk en zonder te lezen wegklikken.

Deze verplichte cookiemeldingen zijn een gevolg van de GDPR-wetgeving uit 2016. Wanneer websites cookies plaatsen om persoonsgegevens op te vragen, op te slaan of in te zien, zijn zij verplicht hiervoor toestemming te vragen.

Verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie onderkent de irritatie over deze constante meldingen. Hij wil daarom de groeiende ‘cookie-moeheid’ onder Europese websitebezoekers aanpakken. ”Volgens de wet kan het gebruik van cookies om persoonsgegevens te verwerken niet plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Maar dat betekent niet dat surfen op het net vervelend moet zijn”, zegt de eurocommissaris tegenover Welt am Sonntag.

Meer specifiek wil de Europese Commissie in het voorjaar van 2024 een zogenoemd vrijwillig ‘cookie-pledge’-initiatief introduceren. Hierbij geven websitebezoekers één keer toestemming voor cookies en wordt altijd na lange tijd weer eens opnieuw om toestemming gevraagd. Dit vervangt de meldingen die opduiken bij het bezoeken van iedere website of onderdelen daarvan.

Daarnaast wil de eurocommissaris ook bewerkstellingen dat websitebezoekers advertentiemodellen beter kunnen begrijpen. “We zullen de groeiende ‘cookie-moeheid’ bij online gebruikers aanpakken, terwijl we consumenten helpen om advertentiemodellen beter te begrijpen en te kiezen voor advertenties die minder opdringerig zijn”, geeft Reynders aan.

Ook steun nodig grote internetplatformen

De eurocommissaris hoopt het initiatief dit voorjaar het licht te laten zien. Ook hoopt de EC dat grote internetplatformen dit initiatief vrijwillig ondertekenen. Wel moeten zij dan duidelijker aangeven hoe zij het gedrag van websitebezoekers bijhouden en hoe persoonsgegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Third-party cookies zijn alvast voor de Chrome-bouwer Google een belangrijk onderwerp op de agenda van 2024. Vanaf morgen begint de uitrol van de Tracking Protection-functie, dat zorgt dat third-party cookies standaard worden geblokkeerd. Aangezien advertenties een belangrijke inkomstenbron vormen voor het moederbedrijf van Google, Alphabet, komt er wel vervanging voor deze cookies.

Op de vervangende technologie is al veel kritiek geuit, onder andere door concurrerende browsers Safari en Mozilla. Zij zien sowieso geen nut in third-party cookies en beperken deze dataverzamelingmethodes ten voordelen van de privacy van de gebruikers.

Lees ook: Google start afbouw third-party cookies in januari