Red Hat ziet zichzelf steeds meer als dé open source enabler van de hybride cloud

Red Hat ziet zichzelf steeds meer als dé open source enabler van de hybride cloud

Red Hat ziet zichzelf steeds meer als de motor voor de hybride cloud. Dat bleek onlangs tijdens ons bezoek aan de jaarlijkse hoogmis Red Hat Summit 2019. De diverse producten van de open source-specialist zijn min of meer standaard geworden in de enterprisemarkt. Ook blijkt uit gesprekken met medewerkers en klanten dat de open source-specialist steeds meer aandacht geeft aan het midmarket-segment. Een interessante ontwikkeling.

Tijdens de jaarlijkse conferentie in Boston van de Red Hat-community, voor het bedrijf nog steeds de meest waardevolle ‘asset’, kon niemand er omheen. Het 26-jarige bedrijf is zo goed als onmisbaar geworden als het gaat om het gebruik van open source binnen grootzakelijke IT-omgevingen. Zeker nu open ecosystemen steeds meer in de mode raken.

Van grote bedrijven tot aan vrijwel alle IT-infrastructuurleveranciers, ergens in hun oplossingen en toepassingen hebben zij wel een samenwerking met de open source-gigant. Al zijn het maar verbindingen met Kubernetes, het open source containerplatform van Google. Containers zijn de standaard geworden als het gaat om het kunnen afleveren van diverse workloads waar eindgebruikers die maar willen. Aan de edge-kant van hun netwerk, in het al dan niet on-premise datacenter, in hybride cloudomgevingen of in de bekende grote public cloudomgevingen.

Overname door IBM

Het waren dan ook de aankondigingen van oplossingen en toepassingen voor containers en in het bijzonder hybride cloudomgevingen die domineerden. Toch kon de open source-specialist, hoewel het dat eigenlijk niet wilde, niet om dat andere onderwerp heen; de voorgenomen overname door techgigant IBM.

In principe wilde CEO Jim Whitehurst van Red Hat hierover nog weinig kwijt. Nog steeds moet toestemming worden verkregen van de diverse mededigingingsautoriteiten. Wel bleek dat op dat terrein tijdens de Summit al vooruitgang is geboekt. Meer dan dat de overname voor Red Hat juist erg voordelig is omdat het op deze manier beter kan groeien, wilde hij eigenlijk niet kwijt.

Toch gaf CEO Ginni Rometty van Big Blue acte de précense om de massaal aanwezige community gerust te stellen dat er na de overname niets gaat veranderen. Ook voor de techgigant is open source steeds vanzelfsprekender geworden. Volgens Rometty helpt open source bedrijven en organisaties -en dan natuurlijk vooral de enterprisemarkt- om meer te kunnen innoveren. De keuze om Red Hat over te nemen was dan ook niet lastig. Volgens haar is de open source-gigant een mooi bedrijf met een goede cultuur en, niet geheel onbelangrijk, de community.

Geruststellende woorden

Om alle Red Hat fans gerust te stellen, voegde de CEO van IBM eraan toe dat de open source-specialist onafhankelijk blijft. Red Hat is en blijft een open ecosysteem. Ook het managementteam blijft gehandhaafd.

Wat Rometty eigenlijk aangeeft, is dat het niet om veranderingen gaat bij de open source-specialist, maar bij Big Blue zelf. IBM moet zelf meer de open source werkstijl van Red Hat gaan aannemen om een goede stack voor de hybride cloud te ontwikkelen en daardoor in staat te zijn om meer te innoveren. Dit gaat dan de klanten van beide partijen zeer ten goede komen, zodat ook zij weer kunnen innoveren. Voor haar is open source een echte enabeler die ervoor gaat zorgen dat er meer innovatie komt, ook in andere technologische gebieden als kunstmatige intelligentie, blockchain en quantum computing waar Big Blue nu heel actief is.

Versie 8 van Red Hat Linux Enterprise

Het is al aan aantal keer genoemd, de hybride cloud is waar Red Hat sterk op inzet. Dit bleek vanzelfsprekend ook uit de diverse producten die in Boston werden gepresenteerd. De laatste release, nummer 8, van het vlaggenschip Red Hat Enterprise Linux (RHEL) is hiervan een voorbeeld. Inmiddels zou dit zakelijk besturingssysteem (OS) bij al meer dan 50.000 klanten zijn uitgerold. Hierdoor kunnen gebruikers, de grootzakelijke markt, onder meer veel eenvoudiger developer tools en frameworks gebruiken en krijgen hiervoor een betere beveiliging.

Bovendien is deze versie van het zakelijke open source OS nu out-of-the-box voorzien van de diagnostische tool Insights voor het opsporen van kwetsbaarheden en prestatieproblemen. Insights kan deze problemen ook voorspellend, via een uitgebreide kennisbank van incidenten en met behulp van kunstmatige intelligentie analyseren. Hierdoor is het ook mogelijk om eventuele stabiliteitsproblemen aan te pakken.

Ook is de tool Application Streams toegevoegd, die het mogelijk maakt om direct vanuit RHEL flexibeler applicaties te creëren. Met deze tool kunnen eenvoudiger nieuwe programmeertalen of databases worden gebruikt, zonder dat op een update van het zakelijke Linux OS moet worden gewacht. Ook kunnen oudere applicatie-versies worden bewaard voor specifieke toepassingen.

Ook OpenShift krijgt update

Ook de gelanceerde versie 4 van containerplatform Red Hat OpenShift, echt voor de hybride cloud in het leven geroepen, onderstreept het belang dat de specialist hieraan hecht. De laatste versie van dit platform richt zich nog meer op het automatiseren en het beheren van de levenscyclus van containers.

Het belang van OpenShift werd verder onderstreept door de komst van Microsoft-CEO Satya Nadella voor de aankondiging van de samenwerking van beide partijen rondom het containerplatform. Eindgebruikers krijgen nu ook toegang tot OpenShift via Azure. Ook werken beide partijen aan een tool, KEDA, voor op Kubernetes gebaseerde event-gedreven autoscaling. Dit moet uiteindelijk event-georiënteerd computergebruik mogelijk maken.

Ontwikkelingen rondom midmarket

De hybride cloud stond daarmee vol in de spotlights. RHEL en OpenShift moeten de standaardplatforms worden. Het zijn natuurlijk voornamelijk de enterprise-klanten die hiervan kunnen en vooral moeten gaan profiteren.

De vraag doet zich echter op hoe het dan zit met de midmarket, of in ieder geval die bedrijven die net tegen de enterprise aanschurken. Dit segment bedrijven is erg groot en kan dus voor de open source-specialist een aantrekkelijke markt zijn voor de diverse oplossingen en toepassingen. Zeker omdat dit soort bedrijven ook vroeg of laat hun IT-omgevingen moeten gaan aanpassen om te kunnen blijven innoveren.

Proactieve aandacht

General Manager EMEA Werner Knoblich van Red Hat vertelde ons hierover dat in onze regio sinds een jaar meer aandacht is voor dit marktsegment. Ook voor Red Hat wordt het nu duidelijk dat open source, en dan in het bijzonder Linux, steeds meer in dit marktsegment wordt gebruikt. Eerder werden er al natuurlijk de diverse producten verkocht, maar dat gebeurde voor deze markt nog niet erg proactief. Dit is nu veranderd. Er houden zich nu ‘dedicated’ medewerkers met het marktsegment bezig.

Hierbij wordt niet zozeer gestreefd naar het direct verkopen van producten aan de eindgebruikers, maar meer aan partners. Volgens de General Manager EMEA zijn het vooral deze partijen, zoals serviceproviders of cloudproviders, die het beste inzicht hebben in wat deze categorie klanten eigenlijk nodig heeft en bovendien daarvoor de beste oplossingen en toepassingen kunnen ontwikkelen.

Ontwikkeling in Nederland

Deze meer op de midmarket gerichte strategie van de open sourcespecialist bevestigt ook Sales Manager SMB, MidMarket, Partners & Alliances bij Red Hat Nederland, Bart Schurer. Hij geeft aan dat dit marktsegment echt een groeimarkt is die alle aandacht van het bedrijf verdient. Zeker nu de open sourcespecialist goed in de enterprisemarkt vertegenwoordigd is. Hij geeft aan dat Nederland eigenlijk al vooroploopt. Red Hat heeft in Nederland ongeveer tussen de 600 en 800 klanten in dit marktsegment en leunt daarbij vooral op zijn nationale ecosysteem van partners. Deze krijgen onder meer ondersteuning voor technische oplossingen, maar ook voor marketing en sales.

Data garanderen en innovatieproces versnellen

Volgens de twee Nederlandse partners Axians (ICT-dienstverlener) en Red Hat-specialist HCS Company  neemt inderdaad de vraag naar open source binnen dit marktsegment toe. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel van dit soort bedrijven nu nog veel legacy hebben staan die eigenlijk aan vervanging toe is. Aangezien dit vaak een langdurig traject is, komen IT-afdelingen daarom steeds meer in conflict met de business-kant die graag snel wil innoveren.

Vooral het beschikbaar zijn van data en deze gegevens kunnen gebruiken, is hierbij de belangrijkste bottle neck. De diverse producten van Red Hat helpen hier goed bij, geeft Business Unit Manager Jos Groen van Axians aan. Vooral een middleware-product als Red Hat Fuse helpt om diverse andere oplossingen, zoals low-code-initiatieven als Mendix of OutSystems en diensten als IBM Watson aan elkaar te knopen. Dit moet de midmarket dan eigenlijk grootzakelijke cloudmogelijkheden geven. Daar ligt volgens hem echt de innovatiekracht van de open source-specialist.

De oplossingen zijn volgens hem zeker geschikt voor dit marktsegment omdat ze snellere innovatie kunnen bewerkstelligen en, gezien de enterprise-focus van de producten, ook nog vele jaren meegaan en dus geschikt om een eventuele groei van de bedrijven bij te houden.

Cultuur en devops

Niet alleen blijft het bij innoveren en de inzet van specifieke open source-producten. Ook de cultuur die rondom open source is opgebouwd -en in dit geval natuurlijk die van Red Hat- is voor klanten belangrijk en vooral bruikbaar, voegt Klaas-Pieter Majoor, Managing Partner van HCS Company, hieraan toe. Volgens hem is open source zeer geschikt om het ontwikkelproces van applicaties -tegenwoordig de belangrijkste processen binnen IT-afdelingen van bedrijven- in goede banen te houden en niet al te veel verspreide ‘brokjes’ data achter te laten. Tot slot geeft hij nog aan dat eindgebruikers hiermee hun diverse applicaties sneller en makkelijker kunnen overzetten naar die omgevingen die ze maar willen, on-premise, hybride cloud of in de diverse public cloudomgevingen.

Beide partners van Red Hat Benelux geven aan dat nog wel wat werk valt te verrichten als het gaat om het geruststellen van klanten dat open source echt een goed alternatief kan zijn. Gelukkig signaleert Red Hat Benelux dit probleem ook en pakt het dit aan, aldus Schurer. Onder meer in een Innovation Lab waarbij samen met klanten naar mogelijke wensen wordt gekeken en daarvoor dan oplossingen worden ontwikkeld.

Meer aandacht voor midmarket gewenst

Samenvattend kunnen we constateren dat de open source-specialist met zijn grootschalige aanbod inderdaad alle mogelijkheden biedt voor de hybride cloud. De roadmap van producten als RHEL en OpenShift en de aangekondigde nauwere samenwerking met Microsoft voor Azure getuigen hiervan. Dat daarbij de focus nog steeds op de enterprisemarkt ligt, is wel begrijpelijk. Dat segment is immers het verst met de adoptie en biedt ook de benodigde schaal.

Toch blijft het interessant hoe Red Hat in de komende jaren, als we de diverse Red Hat-medewerkers moeten geloven, meer aandacht geeft aan de midmarket. Alleen al om het enorme potentieel dat dit marktsegment biedt. Middleware is blijkbaar hiervoor een mooie enabeler, maar ook de verspreiding van de open source-filosofie biedt kansen. Wel moet Red Hat dit misschien nog duidelijker communiceren naar de klanten en vooral ook richting de partners. Dan zien we wellicht meer van wat het bedrijf precies voor dit gedeelte van de markt doet. We blijven daarom zeer benieuwd hoe zich dit in de nabije toekomst meer gaat uitkristalliseren.