6min

Tags in dit artikel

, ,

Toen HP medio 2022 bekendmaakte dat het Poly overnam, was al gauw duidelijk dat het daarmee een bijzondere troef in handen had. Als één geheel biedt men samen alles van vergadercamera’s tot laptops. Hierdoor zouden bedrijven voor alle wensen terecht moeten kunnen bij HP, of men nou op kantoor is of niet.

Bij ons bezoek aan HP wordt gauw duidelijk dat hybride werk een kernpunt voor het bedrijf is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Google en Twitter wil men zich niet al te koppig opstellen als het gaat om kantoorbezoek. Managing Director HP Benelux Koen van Beneden spreekt over het belang van souplesse op dit gebied. Zo moet een werknemer aan huis ook reparaties kunnen laten doen in plaats van alleen op kantoor. Deze gedachtegang sijpelt door alle productverhalen van HP heen, maar ook bij Poly.

Net als HP kent Poly een lange voorgeschiedenis. In de vorige verschijning van Plantronics (Poly komt voort uit Plantronics en Polycom) verzorgde het bijvoorbeeld de communicatiemiddelen voor de Apollo 11-maanlandingsmissie in 1969. Customer Experience Manager Jonas van der Kaaij Olsson verwijst er scherpzinnig naar als “een vroege vorm van remote working”. Tegenwoordig biedt het allerlei headsets, camera’s en andere hardware om vergaderingen soepel te laten lopen. Het is een gebied waar HP zelf nog niet veel mee te maken had.

Met de blik naar de toekomst kunnen we zien dat HP en Poly nog hard bezig zijn aan een integratie. Het huidige Poly-pand te Hoofddorp zal leeg komen te staan, met Amstelveen binnenkort als gemeenschappelijke basis voor de Nederlandse tak van HP en Poly.

Krachten bundelen

De optelsom van Poly en HP verwoordt men als volgt: daar waar HP zich specialiseert in compute, print en display, zijn de krachten van Poly juist te vinden bij de randapparatuur. Een offerte voor een grote organisatie kan daarmee dus al nagenoeg alle voorzieningen bevatten waar het naar op zoek is.

Poly geeft ter gelegenheid van het media-bezoek een demo van Poly DirectorAI, dat allerlei gepatenteerde features bevat om gesprekken beter te laten verlopen. Zo is er het uitlichten van specifieke deelnemers, het vergroten van de vensters voor mensen die aan het woord zijn en andere vernuftige mogelijkheden.

De demo heeft even wat aanlooptijd nodig, maar al gauw zien we de functies in kwestie in de praktijk, te weten met een Teams-call. Op video-gebied kan de DirectorAI-oplossing sprekers binnen een kantoor volgen en framen zodat we alleen het hoofd en torso te zien krijgen. Ook kan men bij de aanwezigheid van meerdere personen het beeld opsplitsen alsof iedereen een eigen Teams-verbinding heeft. Dit alles werkt met enige vertraging, maar dat is ook nodig: te veel schakelen van sprekers en camera-tweaks leidt tot chaos.

Een andere indrukwekkende feature is de Acoustic Fence gedoopt. Hiermee kunnen pratende individuen buiten het kantoor of voorbijrijdende auto’s weggefilterd worden. Van der Kaaij Olsson demonstreert het door simpelweg verderop te gaan staan buiten de gedefinieerde ‘fence’. We horen hem alsnog door de muur, dus een goedkoop trucje is uitgesloten. Ook toetsenbord- en muisgeklik kan men softwarematig verwijderen.

Niet alle werkplekken zijn even goed belicht, maar door Backlight Compensation zou er het beste uit de camerabeelden gehaald moeten kunnen worden. Wat FOV betreft is de nieuwste Poly Studio X52 uitgerust met een visie van 90 à 95 graden, dat minder is dan voorheen. Men koos hiervoor om de scherpte van wat wel in beeld komt te verbeteren en omdat kantoren doorgaans vooral erg diep zijn en niet al te breed.

Integratie, onderzoek

Momenteel is Poly sterk afhankelijk van een dongle om te werken op pc’s. In de toekomst mogen we verwachten dat HP-hardware dit kleine leed zal voorkomen. Ook zien we bij de productplannen voor dit jaar al wat aanknooppunten. Zo is ook daar hybride werk een belangrijk punt. Category Manager van Notebooks bij HP Benelux Andreas van Puyenbroeck citeert Amerikaans onderzoek om dit te ondersteunen. 47 procent van de ondervraagden aldaar willen het liefst hybride werken, en daarbovenop 32 procent die helemaal niet meer naar een kantoor wil.

Dat betekent een sterkere afhankelijkheid van videoconferencing. 75 procent zou video- en audiokwaliteit belangrijk vinden. Dat roept eerder de vraag op waarom 25 procent dat niet vindt, maar het punt is duidelijk: een partij als HP moet deze zaken op orde hebben.

Het zal wel nog even duren voordat de integratie van Poly voltooid is in de HP-productenlijn. 2023 is immers een refresh-jaar voor HP, met uiterlijke kenmerken waar men zelf ons uitdaagt om naar de verschillen te zoeken.

Hulp op de achtergrond, om gedoe te voorkomen

De wijzigingen binnen het laptop-aanbod van HP zijn dan ook subtiel. Men stipt het belang van security aan, waarbij men pocht over het feit dat er op BIOS-niveau beveiliging is. HP Wolf Security begint dus al bij het opstartproces en kan een oude save state van de BIOS-instellingen terugbrengen indien er mee geknoeid is.

Wat powermanagement betreft, wil het bedrijf ervoor zorgen dat de accu zo lang mogelijk meegaat. Een bekend feit is dat lithium-ion batterijen eigenlijk veel last hebben van oplaadsessies naar 100 procent: de optimale duurzaamheid bereik je door tot 80 procent te gaan. Voorheen besloot de HP Battery Shield om dan ook tot dit niveau te laden, tot ergernis van veel gebruikers. Daarom kiest men er nu voor om deze 80 procent als 100 procent te tonen. Dit kun je in de HP Power Manager aanpassen, maar weet wel dat de accu daar dus extra onder lijdt. Het is eerder de curieuze aard van deze vorm van oplaadcel die voor het probleem zorgt dan dat HP ermee knoeit, maar er lijkt geen ideale oplossing hiervoor te zijn.

Een wat meer rechtlijnige innovatie is HP Adaptive Color, waardoor gebruikers in elk lichtscenario dezelfde indruk krijgen van het beeldscherm. Het benadrukt een steunpilaar die HP duidelijk hoog heeft zitten: techniek op de achtergrond ter ondersteuning van de gebruiker.

Duurzaamheid

Een andere kwestie waar HP veel de nadruk op legt is duurzaamheid. Als printergigant probeert het de eigen ecologische voetafdruk te compenseren door te streven naar carbon-neutraliteit. Ook horen we over de innovaties die HP ondersteunt op het gebied van 3D-printers. Door oude technologieën zoals mould-injected plastic hiermee te vervangen, kunnen organisaties voorkomen dat ze een grote voorraad reserve-onderdelen ten alle tijde moeten bijhouden.

Wie begint over duurzaamheid, denkt wellicht al gauw aan initiatieven zoals de Fairphone en de Framework-laptop. Hierbij is de unique selling point (USP) niet zozeer het prestatieniveau of zelfs de prijs, maar de modulariteit en daarmee de vervangbaarheid. Gaat HP diezelfde kant op?

Deels. Van Puyenbrouck stipt aan dat de keycaps bij HP-laptops hooguit 65 procent gerecycled zijn, omdat het voorbij dat percentage niet nóg een keer te hergebruiken is. We schreven onlangs al over het feit dat smartphones een stuk minder recyclebaar zijn dan we zouden willen, waarbij soortgelijke problemen omtrent lage yields vanuit recycling voorbijkwamen.

Tip: Smartphones zijn recyclebaar, maar niet waar het telt

Wel is alles behalve de display vervangbaar door de eindgebruiker, ervan uitgaande dat die een beetje technisch vernuft heeft. Uiteindelijk heeft een partij als HP ook gewoon een Customer Support hiervoor.

Perspectieven

De boodschap van HP is dat men het aanbod zoveel mogelijk wil richten op hybride werk. Wat ons betrekt steekt het verhaal helder in elkaar, waarbij Poly nog wat tijd zal krijgen om echt opgenomen te worden in het HP-ecosysteem. De productenlijnen zijn al complementair en bieden verschillende wisselwerkingen, maar beide partijen hebben met veel partners te maken. Poly is platform-agnostisch, net als dat HP openstaat voor Windows en Linux, Zoom en Teams, en elk denkbaar USB-apparaat onder de zon.

De presentatie van dit jaar kende uitdrukkelijk nog een “Poly-stukje”. Een verhaal dat aansluit op dat van HP, maar dat nog wel een eigen stem heeft. Men doet er goed aan dat te koesteren, omdat de brand recognition van een merk als Poly ook wat waard is. Binnen HP Benelux lijkt dit impliciet wel duidelijk. Het is aan de techreus als wereldwijde speler om er op den duur een steeds betere integratie van te maken.