IBM’s kunstmatige intelligentie (AI) Project Debater is in debat gegaan met Harish Natarajan, die in 2012 Europees kampioen debatteren werd en in 2016 finalist was bij de World Debating Championships. Het debat ging over subsidies voor peuterscholen. Project Debater was voor de subsidie, Natarajan tegen, meldt Venturebeat.

Project Debater is een kunstmatige intelligentie die deel kan nemen aan debatten. Het project werd in juni vorig jaar gelanceerd en in januari aan het publiek getoond. De AI zoekt in diverse artikelen naar zinnen en redeneringen die relevant zijn voor het onderwerp, waarbij ook gekeken wordt naar argumenten die bij een standpunt passen. De AI moet daardoor leren begrijpen waar een onderwerp precies over gaat. In januari vroeg IBM het publiek om argumenten over bepaalde onderwerpen.

In dit geval werden zowel Natarajan en Project Debater 15 minuten voor het debat op de hoogte gesteld van het onderwerp. De twee kregen ieder 8 minuten voor een openingsargument en een weerlegging, en twee minuten voor het slotargument. Debater pleitte voor de subsidie, onder meer omdat het voordelen heeft voor arme mensen, er betere studenten door gevormd kunnen worden en criminaliteit er door omlaag kan gaan.

Natarajan stelde dat de subsidies beter aan iets anders uit kunnen worden gegeven om mensen met minder kansen te helpen, en dat dergelijke subsidies vooral gericht zijn op de middenklasse.

Uitkomsten

Na het debat, werd het publiek om meningen gevraagd in een poll. Ruim 50 procent van het publiek gaf aan dat hun kennis over het onderwerp verreikt werd door de argumenten van Project Debater. Slechts 20 procent zei hetzelfde over de argumenten van Natarajan.

De twee leken echter gelijk uit te komen als het ging om het veranderen van de mening van het publiek. 17 procent van de mensen tegen de stelling veranderde door het debat van gedachten. Dit gold echter ook voor 17 procent van de mensen die voor subsidies voor peuterscholen zijn.