2min

Ondanks een miljardeninvestering in OpenAI zoekt Microsoft meer partners om AI te ontwikkelen. Het bedrijf uit Redmond heeft een licentie om OpenAI-technologie in te zetten voor de eigen software-suite, maar wil het voor andere bedrijven mogelijk maken om zelf ook AI-tools te creëren. Daarvoor slaat het de handen ineen met Databricks, waarmee het de opties voor de toekomst van AI open laat.

The Information bericht dat er een Databricks-applicatie op Azure zal verschijnen die tools voor het ontwikkelen van AI biedt. Bedrijven kunnen daarmee voor hun eigen use-case een LLM bouwen met een dataset vanuit het eigen bedrijf. Het borduurt voort op de bestaande initiatieven binnen Databricks, zoals Dolly 2.0, een open-source LLM die als alternatief geldt voor het GPT-model van OpenAI.

Intern en extern

Er zijn grofweg twee paden die generatieve AI bewandelt: eentje die zich richt op monolithische AI-modellen zoals GPT-4 en een ander die zich baseert op open-source. In het laatste geval is het achterliggende model aan te passen naar wens, waarbij er met zekerheid te stellen is dat de gebruikte dataset geen auteurs- of privacyrechten schendt. Voor LLM’s zoals GPT-4 heersen nog onopgeloste vraagstukken rondom compliance: Italië had ChatGPT tijdelijk in de ban gedaan uit zorgen hierover, terwijl talloze bedrijven het verbieden voor hun werknemers.

Ondanks al deze zorgen zijn OpenAI’s modellen nog altijd in de lucht en ondersteunen ze zowat de gehele Microsoft 365-suite met AI-assistentietools. Met andere woorden: de techgigant uit Redmond is voor het eigen softwarepakket met volle overtuiging met OpenAI in zee gegaan. Hetzelfde lijkt niet op te gaan voor wat het aan andere organisaties wil bieden. Wie de AI-mogelijkheden van het Office-pakket inzet, gebruikt bijvoorbeeld OpenAI-technologie, maar kan zelf niet aan de AI sleutelen. Dat wil Microsoft wel mogelijk maken met een nieuw Databricks-product, waardoor we ons mogen afvragen welke kant de techreus op wil met AI op de langere termijn.

Competitie

Je zou kunnen denken dat generatieve AI in deze twee vormen naast elkaar kan blijven leven. Immers ondersteunt OpenAI de AI-functies van andere partijen via allerlei partnerships, zoals met Salesforce, Carrefour en onlangs nog Rakuten. Toch zag een ingewijde bij Google dat klaarblijkelijk anders in mei en plaatst men zichzelf en OpenAI in directe competitie met de open-source gemeenschap.

Het gevaar voor OpenAI is dat partijen als Databricks deze strijd winnen omdat die vorm van LLM’s meer maakbaar zijn naar de wensen van elke individuele organisatie. Als Microsoft daar ook nog eens achter gaat staan, mag het zich best afvragen hoe lang het duurt voordat de techreus diezelfde open-source richting opzoekt om de eigen AI-modellen te bouwen. Momenteel lijkt het erop dat de Microsoft-directie nog even op twee paarden wedt.

Lees ook: AI-training boven dataprivacy: Microsoft en Zoom maken zich schuldig