2min

AWS heeft een vijftal nieuwe generatieve AI-oplossingen aan zijn portfolio toegevoegd. Zo is Amazon Bedrock nu algemeen beschikbaar.

Met de nieuwe generatieve AI-oplossingen wil AWS het makkelijker maken applicaties met AI-functionaliteit te bouwen. Er is hierbij aandacht voor het garanderen van betere security en toegankelijkheid tot AI-modellen met eigen data.

De belangrijkste introductie is de algemene beschikbaarheid van Bedrock. Dit is de beheerde generatieve AI-dienst van AWS. Hiermee kunnen klanten hun eigen AI-modellen met hun eigen data ontdekken, trainen en fine tunen op de AWS-infrastructuur.

De dienst geeft toegang tot bekende AI-modellen als die van AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI en de eigen modellen van Amazon.

Toegang tot Llama 2

Daarnaast geeft Amazon Bedrock op zeer korte termijn ook toegang tot de Llama-modellen van Meta en in het bijzonder het nieuwere Llama 2-model. De dienst zou de eerste beheerde AI-dienst zijn die toegang geeft tot Meta’s recente AI-model via een API.

Beheerde dienst Titan Embeddings

De mogelijkheden van Amazon Titan Embeddings stelt gebruikers in staat snel op AI gebaseerde applicaties te bouwen op basis van grote datasets. Het gaat hier om foundation-modellen met grote datasets die tekst omzetten in numerieke gegevens of embeddings. Deze kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van contextuele zoekopdrachten op basis van semantiek.

Deze functionaliteit is nu beschikbaar als een beheerde dienst.

Verbeteringen aan CodeWhisperer

Verbeteringen aan de intelligente codetool Amazon CodeWhisperer zorgen voor nieuwe aanpasbare mogelijkheden. De tool bouwt nu code op basis van bestaande code en zorgt ervoor dat code van goede kwaliteit beschikbaar blijft wanneer ontwikkelaars tools bij elkaar brengen. Hierbij wordt geen gevoelige data gelekt en wordt geen klantendata opgeslagen of gelogd vanuit de ontwikkelomgeving van de klant.

Meer functionaliteit QuickSight

Verder krijgt Amazon QuickSight, de business intelligencedienst van AWS, verbeteringen met generatieve AI, in het bijzonder de generatieve tool QuickSight Q. Gebruikers kunnen nu makkelijker met steekwoorden vragen stellen en ook meer complexe ideeën aangeven.

Lees ook: Amazon wedt op Anthropic: AI-ontwikkelaar die de zakelijke markt bedient