2min

De Europese Commissie heeft nog tot begin 2024 om te oordelen of iMessage onderwerp wordt van de Digital Markets Act (DMA). Google, Vodafone en Orange, proberen dat onderzoek nu te beïnvloeden. Volgens hun zijn er goede redenen om de berichtendienst van Apple op te nemen in de wetgeving.

Alle diensten die vallen binnen de Digital Markets Act (DMA) krijgen strengere regels om oneerlijke concurrentiepraktijken tegen te gaan. De wetgeving gaat van kracht in maart 2024. Vanaf dan is het onder andere niet langer toegelaten om het systeem ontoegankelijk te houden voor derde partijen en mogen ook eigen gebruikers niet langer bevoorrecht worden.

Android-gebruikers anders behandeld door iMessage

Toen de Europese Commissie de diensten aanduidden die de wet moeten volgen, was er nog onduidelijkheid over de situatie voor iMessage, Bing en iPadOS. In een brief vragen leidinggevenden van Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica en Orange om de berichtendienst van Apple wel op te nemen. De brief is niet openbaar gepubliceerd, maar werd ingezien door de Financial Times.

Zij beargumenteren dat Apple eigen gebruikers voortrekt. In de brief spreken de leidinggevenden van ‘verrijkte’ berichten. Daarmee doelen zij op de afwijkende kleur van chatberichten die door Android-gebruikers worden gestuurd. In de plaats van blauw, worden berichten van Android-gebruikers met een groene kleur gemarkeerd als afwijking. De berichtendienst zou daarnaast de kwaliteit van berichten en foto’s verminderen voor Android-gebruikers.

Apple besprak situatie al eerder

Advocaten en leidinggevenden van Apple gaven de EU eerder al redenen waarom iMessage volgens hun niet onder de DMA viel. Redenen zijn dat gebruikers niet betalen voor het gebruik van iMessage en dat de producten ook te gebruiken zijn zonder de berichtendienst ooit te openen.

De EU en de schrijvers van de brief struikelen wel nog over de voorinstallatie van iMessage. Regulatoren omschrijven de berichtendienst als “een belangrijk element van de uitbreiding van het ecosysteem van Apple”, wat het relevant maakt voor wetten voor eerlijke concurrentie. De schrijvers van de brief zijn het eens met de gedachtengang. “iMessage als een belangrijke verbinding tussen zakelijke gebruikers en hun klanten is zonder twijfel een rechtvaardiging voor de aanwijzing van Apple als gatekeeper voor zijn iMessage-dienst.”