3min

Tags in dit artikel

, , ,

Elon Musk spant een rechtszaak aan tegen ChatGPT-maker OpenAI en CEO Sam Altman. De techtycoon stelt dat Altman in zijn rol winst boven het bevorderen van de mensheid heeft geplaatst.

Musk was samen met Altman een van de oprichters van OpenAI in 2015. Hij gold als een van de belangrijkste investeerders van het initiatief. Als “anti-Big Tech”-organisatie zou het principes boven winstgevende activiteiten plaatsen. Om die reden werd het gesticht als een non-profit; dit werd vastgelegd in een grondleggend document dat het bevorderen van de mensheid als missie expliciteerde.

Inmiddels is OpenAI Global LLC als dochteronderneming juist wel een for-profit bedrijf. Het legde OpenAI het afgelopen jaar geen windeieren: gedreven door een miljardeninvestering van Microsoft wist het bedrijf het eigen GPT-3, GPT-4 en andere modellen aan de man te brengen via ChatGPT, beeldgenerator DALL-E 3. Ook volgden er indirect implementaties van GPT-modellen zoals EinsteinGPT van Salesforce en het Copilot-aanbod van Microsoft.

De cijfers logen er niet om: OpenAI bereikte door talloze licentiedeals en inkomsten vanuit abonnementsdiensten een jaaromzet van 1,45 miljard euro. Een van de belangrijkste LLM’s van het bedrijf was GPT-4, enkele maanden na de lancering van ChatGPT (november 2022) ten tonele verschenen, dat volledig in het geheim werd ontwikkeld.

Rechtszaak

De rechtszaak van Musk draait niet zozeer om dit gebrek aan transparantie, maar eerder de nadrukkelijke jacht op winst. Dat zou ten koste gaan van de idealen die OpenAI nog steeds stelt te hebben. “Tot op heden blijft de website van OpenAI beweren dat het eigen handvest is om ervoor te zorgen dat AGI ‘de gehele mensheid bevordert.’ In werkelijkheid is OpenAI getransformeerd tot een closed-source partij die praktisch dochteronderneming is van het grootste technologiebedrijf ter wereld: Microsoft,” wordt in de aanklacht beweerd. Het is nagenoeg dezelfde uitspraak als wat Musk in februari 2023 tweette.

Ook haalt de aanklacht de tumult binnen OpenAI aan van eind vorig jaar. Destijds zouden Altman, president Greg Brockman en Microsoft samen ongewenste delen van de raad van bestuur uit de weg hebben geruimd. Altman werd kortstondig ontslagen als CEO, maar keerde binnen een mum van tijd weer terug. Inmiddels bezit Microsoft een observeerdersstoel aan de raad van bestuur van OpenAI.

Volgens Musk koos Altman een nieuwe raad die niet de expertise bezitten om AI-governance in goede banen te leiden. “De nieuwe raad kende meer leden met ervaring in winstgerichte grote bedrijven of de politiek dan in AI-ethiek en -governance. Ze waren ook volgens de berichtgeving ‘grote fans van Altman'”.

Musk liep weg

Musk vertrok in 2018 bij OpenAI wegens een potentiële belangenverstrengeling door het zelfrijdende AI-werk bij Tesla. Dit was echter niet de voornaamste reden, is inmiddels gebleken. Volgens bronnen van Semafor was Musk ontevreden over de AI-concurrentiepositie van OpenAI ten opzichte van Google en anderen. De techtycoon zou hebben aangeboden het bedrijf over te nemen, maar dit werd geweigerd. Pas later volgde de ontwikkeling van GPT-2 (2019) en diens opvolgers. Inmiddels heeft Musk xAI opgestart, dat chatbot Grok heeft vervaardigd.

In 2019 kondigde OpenAI aan dat het de eigen technologieën wilde doorverkopen via licenties. Om competitief te blijven, zou een overstap naar een for-profit model volgens Altman nodig zijn geweest. GPT-3 verbaasde AI-kenners met de overtuigende aard van de chatbot in een gesprek. Echter bereikte OpenAI pas het grote publiek met ChatGPT.

AI-veiligheid als speelbal en marketingtruc

Het afgelopen jaar is Sam Altman een bekend gezicht geworden bij politieke leiders. Hij spreekt regelmatig over de potentiële gevaren van AI en beweert dat het hem slapeloze nachten geeft. Het voeden van deze angst is wellicht moeilijk te verenigen met de ontwikkelingen die OpenAI via GPT-modellen doorvoert. Hoewel er met bijvoorbeeld Google’s Gemini-LLM’s kapers op de kust zijn, geldt het aanbod van OpenAI als lucratieve, state-of-the-art modellen die allerminst transparant zijn. Het lijkt ver verwijderd van de non-profit die OpenAI ooit was.

De zaak, gebracht in San Fransisco, kent geen duidelijk precedent. Het is daarom maar de vraag welk rechterlijk besluit zal volgen. Wel zijn er non-profits veroordeeld voor het misbruiken van deze status, zoals in 2015 het geval was voor de Cancer Fund of America en het gerelateerde Cancer Support Services. Of de non-profit OpenAI echter met for-profit dochteronderneming OpenAI LLC op dezelfde manier juridisch wordt aangepakt, ligt niet voor de hand. Immers hebben Altman en co al jaren openlijk gesteld dat de extra inkomsten nodig zijn om AI in goede banen te leiden.

Lees ook: Elon Musk bevestigt komst e-maildienst “XMail”