1 min

Steeds meer tieners in de Verenigde Staten zetten een punt achter het bestaan van hun Facebook-profiel. Hun interesse gaat in toenemende mate uit naar minder mainstream sociale media-platforms zoals Twitter, Instagram en Tumblr, zo blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center.

Een kwart van de Amerikaanse jeugd gebruikt nu Twitter, dat is dubbel zoveel als een jaar eerder, in een poging Facebook-ouders en andere volwassenen te vermijden. Daarnaast wil de jonge generatie te veel delen tegengaan en hun privacy tegenover volwassenen herwinnen. Als gevolg van de overloop maken nu meer jongeren dan volwassenen gebruik van de microblogdienst.

De jonge twitteraars zijn vooralsnog minder bezorgd om hun privacy op het nieuwe platform. Meer dan 60 procent onderhoudt een openbare account, tegenover een kwart privé-accounts en 12 procent die geen idee heeft over de instellingen van zijn of haar account.

Ondanks de terugloop is Facebook nog lang niet uitgeteld in Amerika. 94 procent geeft aan een profiel te hebben en 84 procent zegt Facebook het meest te gebruiken, maar die percentages zijn dus tanende.