2min

In Nederland is online shoppen enorm populair en de totale omzet van webwinkels neemt elk jaar nog steeds toe. Er is echter een doorn in het oog van alle webwinkels en dat is de onbetrouwbaarheid van de betaaldienst iDeal. Daarom eisen Thuiswinkel.org en Detailhandel Nederland dat de banken actie gaan ondernemen om iDeal storingsvrij te maken, ze vragen de politiek nu ook om hulp om de banken te dwingen.

De betrouwbaarheid van iDeal is enorm belangrijk voor de webwinkels, als iDeal niet bruikbaar is dan kost dat de webwinkels enorm veel omzet. Zeker als de betaaldienst op een cruciaal moment storingen vertoond, bijvoorbeeld in de week voor kerst. Daarnaast is het niet zo dat storingen bij iDeal maar zelden voorkomen, de betaaldienst heeft zeer regelmatig te kampen met grote storingen. Als alle storingen bij elkaar opgeteld worden dan is de dienst jaarlijks 1,5 dag onbereikbaar en dat is veel te veel.

Daarom willen de organisaties de politiek overtuigen om het betaalsysteem te beschouwen als een soort nutsvoorziening die altijd beschikbaar moet zijn. Een uitval van 1,5 dag op jaarbasis is veel te hoog en er zijn genoeg internetdiensten die minder belangrijk zijn en een betere garantie bieden. De organisaties zijn van mening dat de banken moeten investeren om het aantal storingen op iDeal snel terug te dringen en binnen twee jaar moet de dienst storingsvrij zijn. Jaarlijks verwerkt iDeal zo’n 190 miljoen transacties

Hoe de politiek denkt over de voorstellen van de organisaties is onduidelijk, maar er is deze week een debat over het Nederlandse betalingsverkeer en mogelijk wordt dan duidelijk of er politieke partijen zijn die hebben geluisterd naar de organisaties.