3min Devices

De visie van Google op SEO-ranking voor Developers

Veel bedrijven willen graag bovenaan komen in de zoekmachineresultaten, de zogenaamde hoge SEO-ranking. Dit kan door advertenties te kopen (SEA) of organisch (SEO). Als je organisch hoog wilt komen moet je voldoen aan de criteria van de zoekmachines. De meeste zoekmachines hebben als doel om hun zoekers de best mogelijke resultaten te geven. Hoe ‘best mogelijk’ eruit ziet is een moeilijk punt aangezien zoekmachines willen voorkomen dat websites voor de zoekmachine worden geschreven in plaats van voor de zoekers. Daarom blijven de criteria vaag.

De grootste zoekmachine van de wereld, Google, heeft als criteria dat de website goede content moet hebben, snel moet zijn, professioneel moet ogen, autoriteit uit moet stralen en veel links moet hebben. Veel meer inhoudelijks willen zij niet kwijt terwijl velen dat wel willen weten. Nu heeft Google zelf ook steeds meer websites die in de zoekmachines moeten ranken. Na eerdere boetes voor oneerlijke concurrentie zullen zij dus ook objectief aan hun eigen criteria voor ranking moeten voldoen.

Om ervoor te zorgen dat de communicatie uniform is en de pagina’s hoog in hun eigen zoekmachine eindigen heeft Google zogenoemde stijlgidsen voor hun sites opgesteld. Deze worden gebruikt door de specialisten die sites voor Google zelf maken. Er bestaan stijlgidsen voor ontwikkelaars en content-specialisten. Ook is er een overzicht van zaken die Google per se niet wil hebben. Wij vonden zo’n set stijlgidsen en zetten graag de belangrijkste tips voor u op een rij. Vandaag bespreken we de developers, morgen de content-specialisten en maandag de verboden stijlkenmerken.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken die Google voorschrijft aan haar developers ?

  • Gebruik bij voorkeur SVG files of optimized .png files met ALT text.
  • Let op correct gebruik van tabellen en lijsten. Zo is het alleen aan te raden een tabel te gebruiken als je meerdere kolommen informatie wilt weergeven.
  • Let op juist gebruik van de codes <strong> of <b>  — <b> is om een visuele nadruk te leggen terwijl <strong> gebruikt wordt om belangrijke items technisch te onderscheiden.
  • Voor afbeeldingen, media files, CSS en scripts gebruikt u bij voorkeur met een certificaat beveiligde (HTTPS) locaties.
  • Gebruik voor HTML templates ten minste HTML5 in UTF-8 zonder byte order marks (BOMs).
  • Als u kleuren wilt definiëren maakt u gebruik van de hexadecimaal van drie karakters en niet die van zes.
  • Gebruik HTML om technisch structuur aan te brengen in de site en CSS voor de visuele aanblik.

Overigens geeft Google zelf aan dat deze stijlgidsen ‘levende documenten’ zijn en dus regelmatig aangepast worden. Deze samenvatting komt uit de meest recente uitgave van juni 2017.