2min Devices

ZTE schond afspraken met Amerikaanse overheid en krijgt langere proeftijd

Een Amerikaanse rechter is van mening dat het Chinese bedrijf ZTE de afspraken die het met de Verenigde Staten had gemaakt heeft overtreden. Daarmee heeft het bedrijf de voorwaarden van de proeftijd geschonden en dat heeft ertoe geleid dat het nog eens twee jaar extra gecontroleerd wordt.

Dat stelt de Amerikaanse rechter Ed Kinkeade in Dallas. Volgens Kinkeade heeft ZTE precies dat gedaan waar het afgelopen april een forse straf voor opgelegd kreeg. Volgens het Amerikaanse handelsministerie heeft ZTE gelogen over de straffen die het uitgedeeld zou hebben aan 35 medewerkers die Amerikaanse goederen aan Iran en Noord-Korea hadden geleverd.

Langere monitor

Om deze reden heeft Kinkeade besloten dat de monitor die ingesteld was om te controleren of ZTE zich aan de gemaakte afspraken hield met twee jaar te verlengen. Oorspronkelijk zou deze periode in 2020 tot een einde komen, maar is nu uitgebreid tot 2022.

Eerder dit jaar ging ZTE bijna failliet. Toen verbood de Amerikaanse overheid zijn hardwarefabrikanten om nog zaken te doen met de Chinese onderneming. Het verbod werd opgelegd omdat ZTE bepaalde door Amerikaanse bedrijven geproduceerde goederen geleverd had aan landen waar een handelsembargo voor geldt. Daar mag niet mee gehandeld worden als er Amerikaanse producten in het spel zijn. Dat had ZTE toch gedaan en daarop werd een volledig handelsverbod ingesteld.

Na enige maanden van onderhandelen, onder meer tussen de hoge Chinese en Amerikaanse ambtenaren, werd het embargo weer opgeheven. ZTE moest wel een boete van 1 miljard dollar betalen en 400 miljoen dollar opzij zetten voor eventuele extra genoegdoeningen. Daarnaast werd het volledige management van het bedrijf vervangen.