3min Devops

‘Automatisering levert kostenbesparing en concurrentievoordeel op’

‘Automatisering levert kostenbesparing en concurrentievoordeel op’

Appian heeft zijn Automation Maturity Index uitgebracht. Dit is een tool waarmee bedrijven in de financiële sector kunnen onderzoeken hoe hun gebruik van automatisering zich peilt in vergelijking met andere grote bedrijven.

De tool baseert zich op een onderzoek dat Appian heeft uitgevoerd in samenwerking met Longitude, een onderneming van de Financial Times. Daarbij is aan 500 C-level executives wereldwijd gevraagd voor hoeverre er binnen hun bedrijven gebruikgemaakt wordt van automatisering en wat daar de resultaten van zijn. Een overzicht van de afkomst van de verschillende respondenten staat in onderstaande tabel.

20210511-appian-benchmark

Koplopers, mainstream en achterblijvers

Bij het onderzoek zijn de respondenten in drie groepen ingedeeld. De “Koplopers” zijn de bedrijven waarbij automatisering reeds innovatief en op hoog niveau wordt toegepast. “Achterblijvers” zeggen dat het merendeel van hun automatisering geen toegevoegde waarde heeft en de “Mainstream”-groep zit ergens tussen die uitersten. Die laatste groep omvat 65 procent van de deelnemers.

Kostenbesparing en concurrentievoordeel

Van de koplopers op het gebied van bancaire automatisering meldt 98 procent een aanzienlijke kostenbesparing wist te realiseren als gevolg van hun investeringen in automatisering. Bij de achterblijvers is dat slechts bij 7 procent het geval. Ook ziet 98 procent van de koplopers een “significant” concurrentievoordeel door het gebruik van automatisering, tegenover 6 procent van de achterblijvers.

Meer gebruik van RPA

Het gebruik van Robotic Process Automation wordt ook steeds verder uitgebreid, vooral bij de koplopers, waar dat bij 70 procent het geval is. Van de mainstream-respondenten zit 44 procent nog in de pilotfase van de implementatie. Verder hebben hebben bijna alle koplopers een center of excellence voor hun automatiseringsstrategie, terwijl 81 procent van de achterblijvers worstelt met het geven van prioriteit aan automatiseringsprojecten.

Volgens Appian is er geen eenduidige route naar automation excellence. De toonaangevende bedrijven laten echter in het onderzoek zien dat ze in staat zijn om mensen, AI, RPA, workflows, databases en systemen naadloos kunnen intergreren.

Correlatie tussen formaat en automatisering

“Er is een sterke correlatie in de onderzoeksgegevens tussen de grootte van een organisatie en de volwassenheid van de automatisering”, aldus Mike Heffner, Vice President van Solutions and Industry Go To Market bij Appian. “’s Werelds grootste financiële dienstverleners lopen begrijpelijkerwijs voorop in de transitie naar automatisering, en de vooruitgang die zij boeken kan de hele industrie helpen. Maar omvang is niet het hele verhaal. We zien een enorme kloof tussen koplopers en achterblijvers, evenals een grote meerderheid die in de mainstream valt over alle subcategorieën van de sector.”

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in hoe zij zich verhouden tot de bedrijven die onderzocht zijn, kunnen op de website van Appian een Automation Benchmark Maturity Tool doorlopen. Daar is deel 1 van het onderzoek ook terug te lezen.

Tip: Appian breidt low-codeplatform uit met Low-code Data